Omställningsstöd fritidskortet

I april fattade regeringen beslut att avsätta tio miljoner under 2024 i omställningsstöd till friluftsorganisationer. Av dessa har åtta miljoner tilldelats Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer. Resterande medel används för IT-stöd samt nationell samordning. Bidraget avser verksamhet 2024.

Ansökan och fördelning

Svenskt Friluftsliv fördelade medel för omställningsstöd i implementeringen av fritidskortet till de organisationer som har medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Vid fördelningen prioriterade Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté medlemsorganisationer som endast får medel från Svenskt Friluftsliv. 

Vidare fördelades omställningsstödet till de medlemsorganisationer som;

  • har befintlig ledarledd verksamhet för barn och unga, eller
  • som har till huvudändamål att bedriva långvarig ledarledda aktiviteter för barn och unga i åldrarna 8–16 år.

 

Inom följande fyra områden hade medlemsorganisationerna möjlighet att söka medel för:

  • Verksamhet i socioekonomiskt svaga hushåll
  • Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra särskilda behov
  • Rekrytering och utbildning för ledare inom målområdet
  • Projektledning, samverkan och kommunikation inom målområdet för fritidskortet

Beslut om fördelning

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté beslutade om fördelningen 30 maj. De medlemsorganisationer som endast får söka omställningsstöd från Svenskt Friluftsliv, har beviljats hela det sökta beloppet, undantaget Friluftsfrämjandet. Resterande organisationer beviljas 50 respektive 75 procent av det ansökta beloppet. 

Islandshästförbundet, Ledarutbildning med fokus på verksamhet för barn med funktionsnedsättningar
Riksförbundet Sveriges 4H, 4H:s grundutbildning för nya ledare
Frisksportförbundet, Förberedelser för ledare och förtroendevalda inför införandet av fritidskortet
Sportfiskarna, Fiske, friluftsliv och fritidskortet
Klätterförbundet,  Toppledare – en ledarsatsning för fritidskortet
Kanotförbundet, Nya paddlingsdrömmar
Skog och ungdom, Tillsammans ut i skogen
Kryssarklubben,

  • Seglarläger för unga med intellektuella funktionsnedsättningar på Malma Kvarn sommar 2024
  • Förbereda SXK för fritidskortet inkl. översyn och inventering av ledarutbildning
  • Skoltid utan skärmtid

Båtunionen, Knopskola, där alla får vara med
Friluftsfrämjandet,  Ledarlett friluftsliv – tillsammans med och för unga i hela landet
BirdLife, Friluftsliv med fåglar
Seglarförbundet, Segling tillgänglig för alla

Återrapportering

Återrapportering av ansökta medel ska rapporteras till Svenskt Friluftsliv senast 15 februari 2025 via organisationens ”mina sidor” i SBS Manager. Medel som inte nyttjades under 2024 ska återbetalas senast samma datum.

Länkar