Årets friluftslyft

Genom utmärkelsen ”Årets friluftslyft” vill Svenskt Friluftsliv sätta sina medlemsorganisationers fina initiativ i ett välförtjänt rampljus så fler kan inspireras och känna stolthet över vad organiserat friluftsliv i Sverige lyckas åstadkomma tillsammans. 

 

Varje år finansierar Svenskt Friluftsliv innovativa friluftsaktiviteter som initieras av friluftsorganisationer, i syfte att sänka trösklar för att få fler människor i rörelse, öka kunskapen om allemansrätten och bidra till ett hållbart friluftsliv. Dessa initiativ lyfter friluftslivet i Sverige, både genom egennytta för deltagarna och mernytta för samhället.  

 

Årets friluftslyft delas ut i tre olika kategorier: 

  • Hållbarhet 
  • Sänkta trösklar 
  • Allemansrätten 

Kriterier

  • Endast initiativ från Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer kan nomineras
  • Initiativ som finansierats via Svenskt Friluftsliv föregående år via verksamhetsstöd eller organisationsstöd
  • Initiativ som i sitt syfte uppfyller minst en av de tre kategorierna 
  • Initiativ som kan redogöra för vilka effekter arbetet gett inom den kategori man nominerar i
  • Tre nomineringar går vidare för omröstning.  

 

Denna utmärkelse påverkar inte på något sätt fördelning av organisations- och verksamhetsstöd som Svenskt Friluftsliv fördelar. 

Uttagning

När nomineringstiden är slut, sammanställs alla bidrag. I de fall många nomineringar i samma kategori inkommit, bedömer en oberoende grupp på Svenskt Friluftsliv vilka tre nomineringar som ska gå vidare till omröstning utifrån hur väl initiativet uppfyllt sitt syfte och nått effekter. 

Omröstning

Omröstningen är öppen för vem som helst. En beskrivning av varje nomineringsinitiativ presenteras på svensktfriluftsliv.se och omröstningen sker via ett digitalt formulär. De bidrag i respektive kategori som fått flest röster utses till Årets friluftslyft.  

Utannonsering och prisutdelning

Utannonsering av vinnarna och prisutdelning görs i samband med Svenskt Friluftslivs Friluftsforum i april.  

Nominera till friluftslyftet

Alla statsfinansierade initiativ genomförda av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer har rätt att nomineras till utmärkelsen. Varje organisation kan nominera max ett initiativ per år. Nomineringar ska vara Svenskt Friluftsliv tillhanda senast 1 mars.