Friluftsstatistik – ekonomi

Statsanslag till friluftslivet 1998-2022

(Mkr/år) 

Statsanslag till friluftslivet i jämförelse med idrotten

(Mkr/år) Orange: idrotten; blå: friluftslivet

Statsanslag per medlem

Jämförelse mellan friluftslivet och idrotten år 2022 (kr/år/medlem)

Upplevt värde av olika friluftsaktiviteter 2008

(kr/besök)

Källa: Fredman et al (2008) Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt. En rapport till Svenskt Friluftsliv

Värdet av olika friluftsaktiviteter år 2008

(Mkr/år)

Källa: Fredman et al (2008) Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt. En rapport till Svenskt Friluftsliv

Tillbaka till startsidan för friluftsstatistik