Friluftsstatistik – friluftsområden

Var ägnar vi oss åt fysisk aktivitet (%)?​

No Data Found

Källa: Eurobarometer 2022

Upplevd tillgång till naturmiljöer i närområdet​

No Data Found

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Avstånd från bostaden till närmaste användbara naturområde för friluftsliv Andel av befolkningen, självrapporterat:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor

Antal anläggningar i Sverige för friluftsliv

Källor: ProActivity AB. Wikipedia.

Antal naturreservat i Sverige per län

Källa: Wikipedia

Antal hektar naturreservat per län:

(de med mindre areal)

No Data Found

Källa: Wikipedia

Antal hektar naturreservat per län:

(de med större areal)

No Data Found

Källa: Wikipedia

Andel yta skog av landets totala yta i olika länder i Europa:​

No Data Found