Friluftsstatistik – friluftsområden

Upplevd tillgång till naturmiljöer i närområdet

Andel. Diagrammet visar att en stor majoritet, 80 procent, upplever sig ha ganska bra eller mycket bra tillgång till användbara naturmiljöer i närområdet där man bor. Endast åtta procent anger dålig eller mycket dålig tillgång. ​

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Avstånd från bostaden till närmaste användbara naturområde för friluftsliv

Andel. Självrapporterat.  ​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Antal anläggningar i Sverige för friluftsliv

Källor: ProActivity AB. Wikipedia.

Lämpliga naturmiljöer för friluftsliv​

Andel som instämmer ’i hög grad’ eller ’helt och hållet’.

Källa: Naturvårdsverket (2020). Skog och mark.

Antal naturreservat i Sverige per län

Källa: Wikipedia.

Antal hektar naturreservat per län

De med mindre areal.

Källa: Wikipedia.

Antal hektar naturreservat per län

De med större areal.

Källa: Wikipedia.

Tillbaka till startsidan för friluftsstatistik

Medlemsorganisationer