Informationsmaterial

Svenskt Friluftslivs Hållbarhetspolicy

Svenskt Friluftslivs Strategi 2019-2025

Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten

Folder; Friluftslivet och politiken

Folder; Friluftslivets Skäl och Själ 2016

Folder;  Friluftslivets ekonomiska värden

Folder; Mer friluftsliv

Folder;  Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året

Folder, Frisk i natur

Folder;  Friluftsliv på recept
Målgrupp; Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationers styrelser och FaR samordnare ute i landet (baksidan)

Fysisk aktivitet på recept I– Affisch till allmänheten

Fysisk aktivitet på recept II– Affisch till vårdcentaler – basversionen

Medlemsorganisationer