FAQ Afrikansk Svinpest

Sjukdomen afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Så sprid afrikansk svinpest

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Förbjudna aktiviteter i den smittade zonen:

För att minska risken för smitt­spridning gäller det här inom den smittade zonen.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar. Exakt vad som räknas som etablerad tävlingsbana håller vi på att utreda.

Anledningen till förbudet är att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Exempel på aktiviteter som är tillåtna:

 

 • den som brukar jordbruksmark och den som håller djur på bete får bruka marken och sköta djuren (gäller också för eventuell personal)
 • skötsel av bisamhällen som finns i direkt anslutning till åker, betesmark, anlagd väg eller markerad tomtgräns
 • aktiviteter i en privat­persons trädgård
 • bad på allmän bad­plats
 • fiske från båt eller brygga dit man kan ta sig genom att använda anlagda vägar.

Exempel på aktiviteter som är förbjudna:

 

 • alla typer av jakt på vilt
 • alla typer av skogs­bruk
 • svamp- och bär­plockning
 • skogspromenader utanför anlagd väg
 • bad på icke allmän bad­plats
 • rid- och körtävling med häst i skog och mark
 • orienterings­tävling, hund­tävling och motor­tävling i skog och mark
 • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
 • guidad natur- och kultur­vandring i skog och mark.

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen av afrikansk svinpest?

Det är viktigt att minska smittspridningen eftersom afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen innebär ett stort lidande för de smittade djuren. Dödligheten är också hög bland smittade grisar. Det innebär stora ekonomiska konsekvenser och kan få stor påverkan på vår livsmedelsproduktion. Sjukdomen drabbar inte människor.

Kommer det att bli aktuellt att skjuta av alla vildsvin i området?

Ja, så snart vi har mer information om var smittan finns, vi har hunnit planera en jaktinsats och bedömer att det är lämpligt att inleda jakt. 

Är det ok att träna eller rida hästar på vägar och banor i den smittade zonen?

Ja, anlagda vägar och ridbanor för dressyr och banhoppning får användas.

Vad gäller för fiske i den smittade zonen?

Det är tillåtet att åka båt och fiska i sjöarna under förutsättning att det går att ta sig till sjön eller vattendraget genom att använda anlagda vägar. Det är också tillåtet att fiska från land, till exempel från en brygga, om det går att ta sig till och från fiskeplatsen genom att använda anlagda vägar. Det är inte tillåtet att ta sig till och från sjöar, vattendrag och fiskeplatser om det innebär att du måste röra dig utanför anlagda vägar, till exempel i skog och mark.

Får jag släppa lös min hund eller släppa ut min katt som vanligt när jag bor i området?

Du får inte släppa lös hunden, dels för att inte riskera att hunden skrämmer vildsvinen så att de rör sig ut ur den smittade zonen, dels för att hunden kan föra med sig smitta om du tar med dig hunden ut ur zonen.

Det finns inga restriktioner för att släppa ut katten i dagsläget eftersom det inte finns samma risk för att den skrämmer vildsvinen eller för med sig smitta som för hunden.

Får jag spela golf i den smittade zonen?

Du får inte lämna själva golfbanan. Det innebär att slår du en boll utanför själva gräset får du inte hämta bollen. Skodon, kläder och utrustning som har använts på golfbanan bör tvättas rent med vatten och borste så de blir rena från all synlig smuts. De ska vara så rena att man kan använda dem inomhus. Var extra noga med sulor på peggade skor och med hjul på vagnar.

Riskerar jag något straff om jag vistas i skogen i den smittade zonen?

Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.

Hur länge kommer det att vara förbjudet att jaga älg, rådjur oh annat vilt i området?

I nuläget är det oklart hur länge det kommer att vara förbjudet. Vi kommer sannolikt i ett senare skede kunna tillåta vissa typer av jakt för att minimera skador på skog och gröda.

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Vad allmänheten kan göra –

Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.

Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

 

Källa: Jordbruksverket.se

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt?

Den 15 november 2023 hölls ett seminarium om vad utbrottet innebär av afrikansk svinpest i Sverige för samhället och framtiden? KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar arrangerade detta. 

Du kan ta del av seminariet här.