Friluftsliv ger Folkhälsa

Svenskt Friluftsliv ser med oro på vad inaktiviteten innebär för vår befolkning. Många barn och unga får inte idag tillgång till rörelse i skolan – vi ser att våra livsmönster mer och mer rör sig bort ifrån aktivitet och friluftsliv.

Därför genomför vi på Svenskt Friluftsliv tillsammans med våra 26 friluftsorganisationer en kampanj för att inspirera människor till att utöva friluftsliv. På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” lyfter vi berättelser om friluftsliv och vad det betyder för den enskilda personen. Friluftsliv ger hälsa till den enskilda individen, folkhälsa när det gäller befolkningen och det är också positivt samhällsekonomiskt. Du hittar Facebook-sidan här: https://www.facebook.com/Friluftsliv-i-Sverige-558056274389238/

Först ut att berätta om vad friluftsliv personligen innebär – är vår tidigare statsminister Ingvar Carlsson. Han är en person som arbetat mycket hårt som politiker och statsminister, men som ändå avsatt tid för att vistas i naturen.

Under 2017 publicerade vi fem filmer på FB-sidan ”Friluftsliv i Sverige”. Film nummer två handlade om Hugo som har diabetes typ 1 och som får hjälp av assistanshunden Billie att hålla sina värden jämna. Billie ger honom större personlig frihet – det är lättare för Hugo att exempelvis komma ut i naturen och hon bidrar också positivt till hans livskvalitet. Lyssna på honom.

I vår tredje film möter vi Amir vars passion är spinnfiske – och fiska är något han gör så ofta han kan.

Vår fjärde film handlar om Matilda som har klättrat sedan hon var 11 år. Lyssna på vad uteklättring och natur betyder för henne. Det ger henne möjligheter att utmana sig själv, att våga och också att lyckas.

Den sista filmen det här året – 2017 – handlar om Renata. Renata har naturen som arena. Hör vad friluftsliv betyder för henne.

Möt Bengt – och lyssna på hur han ser på friluftsliv och varför han tycker att det är så viktigt att ta med sina barn ut i naturen!

Detta är vår första film 2018 som ingår i Svenskt Friluftslivs kampanj ”Friluftsliv ger folkhälsa”. Det är ett samarbete vi har tillsammans med våra 26 friluftsorganisationer – där vi vill inspirera till mer friluftsliv och fysisk aktivitet.

Friluftsliv kan vara stora äventyr – men friluftsliv kan också upplevas precis bakom hörnet.
Möt Staffan i vår en-minut-film och lyssna till vad friluftsliv betyder för honom.

De personer som vi intervjuar på Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” kommer ifrån olika delar av Sverige och främst ifrån våra friluftsorganisationer. Vill du få kontakt med någon av våra organisationer – se länkarna nedan.

 

Medlemsorganisationer