Friluftsstatistik – allemansrätten

Har du hört talas om allemansrätten?​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv / Novus (2021) 

Har du nyttjat allemansrätten under förra året?​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv / Novus (2021) 

Anser du att allemansrätten är något positivt?​

8 av 10 ser allemansrätten som något mycket positivt

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv / Novus (2021) 

Människors inställning till allemansrätten: ​

No Data Found

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Kunskap om allemansrätten i storstäder, städer och mindre tätorter/landsbygd:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket (2021) Platsens betydelse för svenskt friluftsliv

Nästan 3 av 4 anser att allemansrätten ska vara en del av skolans undervisning!​

Nästan 3 av 4 anser att allemansrätten ska vara en del av undervisningen i skolan

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv / Novus (2021)