Friluftsstatistik – allemansrätten

Människors inställning till allemansrätten

Diagrammet indikerar att allemansrätten är värdefull och viktig för en stor andel av människor i Sverige.​

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Tillbaka till startsidan för friluftsstatistik