Friluftsstatistik – kommunernas friluftspolitik

Utveckling för de tio friluftspolitiska målen

Positiv utveckling: grön pil. Negativ utveckling: röd pil. Oklar utveckling: Frågetecken. Neutral utveckling: Blå pil.

Andel av kommuner som har tjänstepersoner med uttalat ansvar för friluftslivsfrågor

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som har säkerställda friluftsområden

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som har säkerställda friluftsområden tillgängliga för personer med funktionsvariationer

Självrapporterat. Jämförelse åren 2015-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner där merparten av skolor har säkerställd tillgång till natur

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som tagit fram information i syfte att främja naturturism

Självrapporterat. Jämförelse åren 2018-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som tagit fram information i syfte att informera om allemansrätten

Självrapporterat. Jämförelse åren 2011-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som tagit fram information i syfte att visa på friluftslivets hälsofrämjande effekter

Självrapporterat. Jämförelse åren 2018-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel av kommuner som har friluftsråd eller liknande

Självrapporterat. Jämförelse åren 2012-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner där översiktsplanen innehåller ett avsnitt om friluftsliv

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner som har avsatta resurser för friluftsliv i budgeten

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2014 och 2018-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner med en politiskt antagen friluftsplan, strategi och/eller policy

Självrapporterat. Jämförelse åren 2010-2021.​

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner med riktade aktiviteter för att främja friluftsliv hos särskilda grupper

Självrapporterat för 2019. 225 svarande kommuner.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm

Andel kommuner som följer upp friluftsmålen i läroplanen

Självrapporterat för 2019. 225 svarande kommuner.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm

Möjligheter i kommunen att ta sig till naturområden med kollektivtrafik

Självrapporterat. Andel kommuner som svarat ’ja’ åren 2011-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Kan man i kommunen ta sig till naturområden med kollektivtrafik generellt?

Självrapporterat för 2019. 225 svarande kommuner.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm

Arbetar kommunen för att förbättra tillgängligheten till naturen genom stigar, leder, ridvägar, cykelvägar etc?

Självrapporterat för 2019. 225 svarande kommuner.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm

Arbetar kommunen med tillgänglighet till naturen?

Självrapporterat. Andel som svarar ’ja’. Jämförelse mellan år 2015-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Arbetar kommunen med att bevara och utveckla bostadsnära friluftsområden?

Självrapporterat för 2019. 

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm

Självrapporterat. Andel kommuner som svarat ’ja’ åren 2015-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Har kommunen medel i budgeten för bidrag till friluftsorganisationer?

Självrapporterat. 

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Självrapporterat. Andel kommuner som svarat ’ja’ åren 2018-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner som genomfört aktiviteter med stöd av LONA-bidrag

Självrapporterat. Åren 2017-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Andel kommuner som genomför kartläggningar i planeringen av friluftlivslivarbetet

Självrapporterat. Andel kommuner som svarat ’ja’ åren 2015-2021.

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm

Tillbaka till startsidan för friluftsstatistik