Friluftsstatistik – kommunernas friluftspolitik

Andel av kommuner som har tjänstepersoner med uttalat ansvar för friluftslivsfrågor: ​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm 

Andel av kommuner som har säkerställda friluftsområden 2010-2023: ​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm 

Andel av kommuner som har säkerställda friluftsområden tillgängliga för personer med funktionsvariationer 2015-2023 :

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm 

Andel av kommuner där samtliga eller merparten av skolorna har säkerställd tillgång till natur 2010-2022:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2022. Stockholm

Andel av kommuner som tagit fram information i syfte att informera allmänheten om allemansrätten, år 2011-2023:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm

Andel av kommuner som har friluftsråd (eller liknande):​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm

Andel kommuner där översiktsplanen innehåller ett avsnitt om friluftsliv, 2010-2023

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm

Andel kommuner med en politiskt antagen friluftsplan, strategi och/eller policy, 2010-2023:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm

Andel kommuner med riktade aktiviteter för att främja friluftsliv hos särskilda grupper (N=225):​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm 

Andel kommuner som följer upp friluftsmålen i läroplanen 2019 (N=225):

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm 

Andel kommuner som följer upp friluftsmålen i läroplanen 2019-2022 (N=225):

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2022. Stockholm  

Andel kommuner där idrottslärare fått möjlighet att fortbilda sig inom friluftsliv 2020-2023:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm 

Möjligheter i kommunen att ta sig till naturområden med kollektivtrafik?

Andel kommuner som svarar ’ja’ åren 2011-2023:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm

Kan man i kommunen ta sig till naturområden med kollektivtrafik generellt? (N=225)

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm 

Arbetar kommunen för att förbättra tillgängligheten till naturen genom stigar, leder, ridvägar, cykelvägar etc? Andel kommuner (N=225)

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm 

Arbetar kommunen med tillgänglighet till naturen? År 2015-2021. Andel som svarar ’ja’:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm  

Arbetar kommunen med att bevara och utveckla bostadsnära friluftsområden?

Andel kommuner som svarar ’ja’, ’nej’ eller ’vet inte’:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2019. Stockholm 

Arbetar kommunen med att bevara och utveckla bostadsnära friluftsområden? År 2015-2021. Andel som svarar ’ja’:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm  

Har kommunen medel i budgeten för bidrag till friluftsorganisationer? Andel kommuner som svarar ’ja’:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2021. Stockholm 

Arbetar kommunen med att bevara och utveckla bostadsnära friluftsområden? År 2015-2021. Andel som svarar ’ja’:

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket. Sveriges friluftskommun 2023. Stockholm