Friluftsstatistik – medlemsorganisationer

Andel kvinnor och män i friluftsorganisationerna år 2023:​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna, 2023. Skattade värden. Statistik bygger på information från 26 av 27 medlemsorganisationer.

Andel barn och ungdomar, 0-25 år, i friluftsorganisationerna år 2015:

(baserat på uppgifter från 22 organisationer)

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv (2016) Friluftslivet och politiken 

Friluftsorganisationer med störst andel män:​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna, 2023. Skattade värden.

Friluftsorganisationer med störst andel kvinnor:​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna, 2023. Skattade värden.

Friluftsorganisationer med jämnast könsfördelning bland medlemmarna:

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv, 2023

Andel män och kvinnor i friluftsorganisationernas styrelser 2021:​

No Data Found

Källa: Svenskt Friluftsliv (2023) Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2023

Antal medlemmar hos medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv 2020/2021

Källa: Svenskt Friluftsliv, 2022.