Frisk i Natur

Frisk i Natur finansierades av Nordiska Ministerrådet och drevs tillsammans med Nordic Outdorr Network (vårt nordiska nätverk), ansvarig var FRIFO och projektledare Lisa Bergström.

Följ oss på: www.friskinaturen.org /www.facebook.com