Friluftslivets år

Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomförde Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet var Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Projektet pågick under 2021 och förutom att driva projektet fördelade Svenskt Friluftsliv projektmedel till 73 aktörer för att arrangera aktiviteter under året. Ytterligare omkring 300 aktörer såsom myndigheter, kommuner, skolor, friluftsorganisationer, naturturismföretag och markägare var engagerade i projektet.

Friluftslivets år var i mångt och mycket ett samverkans- och kommunikationsprojekt med mål att få fler aktiva i friluftslivet. Under året lyckades projektet nå ut till en stor andel personer och projektet fick mycket uppmärksamhet på sociala medier och i lokalpress. En stor styrka låg i de samarbeten som aktörerna hittade under året och som förhoppningsvis lever vidare framöver.

Året avslutades med en konferens i Svenskt Friluftslivs regi, men en summering av året och blickar på framtiden. Under året tog Svenskt Friluftsliv fram en rapport tillsammans med Kairos future “Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv”.

Länkar:

Projektets hemsida www.luftenarfri.nu

Återrapportering av genomförda projekt

Vill du läsa (interna) projektplanen för Friluftslivets år – klicka här.

Medlemsorganisationer