Friluftslivets år

To get the film´s subtitles, click the setting icon.

For information in English, click here

Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomförde Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet var Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Syftet med projektet var att nå personer som inte idkar friluftsliv i samma utsträckning som andra. De grupper där dessa personer är underrepresenterade är Personer med utländsk bakgrund och barn i åk 4-6. Dessa utgjorde projektets huvudmålgrupper. Initialt gjordes en sammanställning av målgruppens medie- och friluftsvanor . Projektet hade även beslutsfattare som en av de primära målgrupperna.

För att kunna öka medvetenheten om friluftslivets värden tog vi fram en kunskapssammanställning av friluftslivets värden. Den sammanfattar friluftsforskning och utgjorde en bas i kommunikationen kring projektet.

Projektet pågick under 2021 och förutom att driva projektet fördelade Svenskt Friluftsliv projektmedel till 73 aktörer för att arrangera aktiviteter under året. Ytterligare omkring 300 aktörer såsom myndigheter, kommuner, skolor, friluftsorganisationer, naturturismföretag och markägare var engagerade i projektet.

Friluftslivets år var i mångt och mycket ett samverkans- och kommunikationsprojekt med mål att få fler aktiva i friluftslivet. Under året lyckades projektet nå ut till en stor andel personer och projektet fick mycket uppmärksamhet på sociala medier och i lokalpress. En stor styrka låg i de samarbeten som aktörerna hittade under året och som förhoppningsvis lever vidare framöver.

Året avslutades med en konferens i Svenskt Friluftslivs regi, men en summering av året och blickar på framtiden. Under året tog Svenskt Friluftsliv fram en rapport tillsammans med Kairos future “Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv”.

Rapport som sammanfattar Friluftslivets år 2021

Under våren 2022 arbetade Svenskt Friluftsliv med att sammanfatta året i en rapport som lämnades till Naturvårdsverket 1 juni.

Klicka här för att läsa rapporten

Klicka här för att ladda ner rapporten inklusive bilagor

Click here to see the report in English

Webbinarium 8 juni – Hur gick Friluftslivet år egentligen?

För att se presentationen som visades på webbinariet, klicka här

Inspelningen för att se webbinariet i efterhand, klicka här

Länkar:

Projektets hemsida www.luftenarfri.nu

Återrapportering av genomförda projekt

Vill du läsa (interna) projektplanen för Friluftslivets år – klicka här.