Friluftslivets år

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Detta ska vi uppnå genom att arrangera Friluftslivets år 2021. Arbetet har förberetts under 2020 och drar igång med aktiviteter i januari 2021 och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Besked om beviljade medel

Besked om beviljade medel kommer Svenskt friluftsliv tillhanda sista dagarna i januari. Först därefter kan vi lämna beskedet vidare till de som fått preliminärt beviljade bidrag för Friluftslivets år.

Länk till hemsidan www.luftenarfri.nu

Kontaktpersoner i projektet https://www.luftenarfri.nu/kontakt/

Länkar

Vill du läsa (interna) projektplanen för Friluftslivets år – klicka här.

Vill du följande veta vad som händer i projektet Friluftslivets år – så kan du läsa deras nyhetsbrev.

       2020

       2021

 

Medlemsorganisationer