Friluftslivets år

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Detta ska vi uppnå genom att arrangera Friluftslivets år 2021. Arbetet förbereds under 2020 och dra igång med aktiviteter i januari 2021 och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Ansök om medel för aktiviteter

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmanas till information om allemansrätten. Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel. Mer information finns här;  Utlysning av medel Friluftslivets år

Luftenarfri.nu

På projektet hemsida kan du läsa mer om projektet, hitta aktiviteter och få kontakt med aktörer inom friluftslivet. Där hittar du också mer information om de målgrupper vi vill nå i projektet samt en sammanställning av forskning som gjorts på området.

Länk till hemsidan www.luftenarfri.nu

Kontaktpersoner i projektet https://www.luftenarfri.nu/kontakt/

Länkar

Vill du läsa (interna) projektplanen för Friluftslivets år – klicka här.

Vill du följande veta vad som händer i projektet Friluftslivets år – så kan du läsa deras nyhetsbrev.

 

Medlemsorganisationer