Friluftslivets år

Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Projektet pågår under 2021och Svenskt Friluftsliv har fördelat projektmedel till 72 aktörer för att arrangera aktiviteter under året. Ytterligare omkring 150 aktörer såsom myndigheter, kommuner, skolor, friluftsorganisationer, naturturismföretag och markägare är engagerade i projektet.

Länkar:

Länk till hemsidan www.luftenarfri.nu

Kontaktpersoner i projektet https://www.luftenarfri.nu/kontakt/

Vill du läsa (interna) projektplanen för Friluftslivets år – klicka här.

 

Medlemsorganisationer