90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen mer meningsfull

Mer friluftsliv förbättrar samhällsekonomin och ökar välfärden

Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan

90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen mer meningsfull

Friluftslivet — en av Sveriges största folkrörelser

Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är friluftslivets talesman och företräder 24 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 2 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Medlemsorganisationer