Cecilia Magnusson ny ordförande för Svenskt Friluftsliv

På Svenskt Friluftslivs årsstämma har Cecilia Magnusson valts till ordförande för organisationen och kommer att leda styrelsens arbete.

Under torsdagens genomförde Svenskt Friluftsliv sin årsstämma i samband med Friluftsforum – Mötesplatsen för det organiserade friluftslivet. Valberedningen konstaterade att det händer mycket just nu inom organisationen. Vi har ett kansli som växer med nya medarbetare och gör oss starkare som organisation samtidigt som vi är mitt uppe i att ta fram en ny strategi.

Cecilia är småländska född utanför Vetlanda och bor sedan många år i Göteborg. Hennes styrkor ligger i att utveckla organisationer och människor, hon har bland annat utbildat sig till coach som ett led i detta. Hon är väl förtrogen med både den politiska världens och civilsamhällets förutsättningar.

-“Som ordförande för Svenskt Friluftsliv vill jag använda min erfarenhet för att bidra till att ytterligare stärka svenskt friluftslivs roll som utgångspunkt och förmedlare av rätten till naturen och livet ute. Allemansrätten och civilförsvarsförmågorna är två frågor som jag tycker är viktiga för Svenskt Friluftsliv i formandet av vårt samhälle nu och framöver.” säger Cecilia Magnusson

Cecilia har lång erfarenhet av styrelsearbete i ledande funktioner i såväl kommersiella som ideella organisationer. Grunden till hennes intresse för ledarskap lades i scouterna som sedan tog sig uttryck i startande av en FN-förening under gymnasietiden. Detta ledde till ett långt och mångsidigt politiskt engagemang inom Moderaterna och mellan åren 1998 – 2018 satt hon i riksdagen där hon har erfarenheten från arbete i en mängd olika utskott. Idag har hon ett lokalt politiskt engagemang i Göteborg Stads kommunfullmäktige och är också vice ordförande i Göteborgs Hamn AB. Drivande för Cecilia är människors lika värde och möjligheter i livet. Vandring, skidåkning och kultur är de personliga favoritsysselsättningarna på fritiden.

 

  • Utifrån sin roll i fördelningskommittén är Cecilia redan ett känt namn i organisationen och med sin gedigna politiska bakgrund och sin styrelseerfarenhet så är vi övertygande om att hon kommer att bli en bra representant för Svenskt Friluftsliv och rätt person för att långsiktigt och framgångsrikt leda Svenskt Friluftsliv framåt, säger Anna Heimersson från Svenskt Friluftslivs valberedning.

Sten Frohm väljs in i styrelsen

Förutom Cecilia valdes Sten Frohm, generalsekreterare för Sportfiskarna in i styrelsen. Sten blir ett bra komplement till övriga ledamöter i nuvarande styrelsen. Sten har en bred erfarenhet från friluftslivet både kopplat till skogsfrågor och vattenfrågor. Han har också många års erfarenhet som chef och ledare. 

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv består av:
Cecilia Magnusson, ordförande
Maria Norrfalk, fd landshövding
Malin Widell, Svenska orienteringsförbundet
Maria Ros-Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen
Peter Fredman, Mittuniversitetet
Daniel Ligné, Jägarförbundet
Kristina Ljungros, Friluftsfrämjandet
Gustaf Åberg, Alumni Global