Svenska Seglarförbundet ny medlem hos Svenskt Friluftsliv

Svenska Seglarförbundet har valts in som ny medlem i Svenskt Friluftsliv och därmed stärks organisationen med ytterligare 100 000 företrädda medlemskap.

– Svenska Seglarförbundet är en kraft som värnar om gemenskap varvat med naturupplevelser och oförglömliga actionfyllda äventyr, likaväl som en stilla båtfärd genom vackra landskap. Deras syfte är att främja intresse och verka för ökade kunskaper om segling i Sverige. Förbundet främjar fysisk aktivitet, de bedriver verksamhet för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas. Svenska Seglarförbundet är ett välkommet tillskott i vår gemenskap, säger Cecilia Magnusson, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Svenska Seglarförbundet är en ideell förening med ca 100 000 medlemmar fördelat på 325 föreningar och dels verkar inom idrottsrörelsen men som också bedriver en stor verksamhet för fritidsseglaren. Visionen är att göra segling tillgängligt för alla och de har ett livslångt perspektiv och bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Allemansrätten liksom hållbarhetsfrågor är viktiga och i förbundets seglarskola utbildas ca 12 000 barn, ungdomar och vuxna varje år.

– Det känns fantastiskt roligt och medlemskapet i Svenskt Friluftsliv ger oss en viktig plattform för att samverka och samarbeta med andra friluftsorganisationer kring seglingens del av friluftslivet. Det kan handla om att sänka trösklarna för alla att komma ut och uppleva skärgården eller att verka för en än mer hållbar fritidssegling där Allemansrätten är en förutsättning och ett stort ansvar. Det tar oss närmare mot vår vision att göra seglingen tillgänglig för alla, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Seglarförbundet.