Svenskt Friluftslivs återkoppling på Förslag till nationalpark på norra Gotland

Svenskt Friluftsliv har getts möjligheten att komma med synpunkter till Naturvårdsverket inför bildandet av en ny nationalpark på norra Gotland.

Vi ser positivt på förslaget till ny nationalpark vid Bäste träsk på norra Gotland. Det är viktigt att friluftslivets behov och förutsättningar lyfts fram vid etableringar av nya nationalparker eftersom dessa miljöer ofta blir populära. Vi ser att det organiserade friluftslivets behov och förutsättningar skulle kunna lyftas fram tydligare i förlaget. Friluftsorganisationer kan vara bra parter i dialogen kring utformning av fysiska miljöer för att de ska vara lämpliga för besök med större grupper, ta reda på områdets rekreativa värden, och så vidare.

Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med nationalparken.

 

Läs remissvaret här