Aktuellt

Tre personer sitter på Falkberget och tittar på utsikten

Sveriges Friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Pressmeddelande 23 augusti 2023

Kalix och Värnamo vinnare i Sveriges friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg.

Kalix och Värnamo, Sveriges friluftskommun 2023, har under flera års tid och med stort engagemang arbetat strategiskt med friluftslivsfrågorna såväl inom samhällsplanering som konkret genom aktiviteter och tillgängliggörande av områden för friluftsliv. Båda kommunerna visar på betydelsen av långsiktigt arbete utifrån politiskt antagna planer samt att mycket kan uppnås med samverkan. I arbetet med att sprida kunskap och information om allemansrätten har kommunerna haft förvaltningsövergripande samverkan inom kommunerna. I Kalix kan särskilt samverkan inom skolan, med hälsoinispiratören samt med friluftsorganisationerna lyftas fram. Värnamo kommun har haft tät samverkan över kommungränserna med både länsstyrelsen och andra kommuner i länet.

–Det är positivt att se att kommunerna tar stöd av varandra och utbyter erfarenheter. Ofta behövs samverkan för att utveckla friluftslivet och hantera utmaningar. Det finns mycket kunskap och erfarenhet både i kommuner och i föreningar och det är bra att man delar med sig och samarbetar för att komma framåt, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

–Skolan har en viktig roll för att få barn och unga att testa på friluftsliv, där kunskap om allemansrätten är en viktig del av arbetet. Därför är vi speciellt glada för att det pågår ett tydligt arbete i våra kommuner med att sprida kunskap om allemansrätten, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Resultat av årets undersökning

Årets enkätundersökning visar på att fler kommuner än tidigare samverkar och utbyter erfarenheter om friluftslivsfrågor över kommungränsen samt med föreningslivet. Fyra av tio kommuner har under förra året samverkat med friluftsorganisationer i skolan. Undersökningen visar också på att många kommuner arbetar med att sprida kunskap och information om allemansrätten på olika sätt. 

Årets förbättrare – Pajala kommun

Pajala kommun är den kommun som förbättrat sitt enkätresultat mest under de tre senaste åren och utses till Årets förbättrare 2023. De har en god grund för det fortsatta friluftslivsarbetet genom att det finns en tjänsteperson i kommunen med uttalat ansvar, resurser i budgeten och en uppbyggd samverkan i länet.

Om undersökningen Sveriges friluftskommun

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 217 av 290 kommuner. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll två extra frågor om kommunernas arbete med allemansrätten.

Läs mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2023


För ytterligare information, kontakta:

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv,
073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket,
076-115 19 15, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Trollhättans Stad är Sveriges Friluftskommun 2022

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans Stad vinner priset Sveriges friluftskommun 2022. Älmhult kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och vinner därför utmärkelsen Årets förbättrare 2022.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö.

Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 212 av 290 kommuner i undersökningen. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll en extra fråga om kommunernas arbete med Friluftslivets år 2021.

Trollhättans Stads arbete med friluftsliv har varit både strategiskt och aktivt. En friluftsplan har arbetats fram i dialog med medborgarna och genom samverkan mellan flera olika förvaltningar. Med den som utgångspunkt samt genom olika friluftslivsaktiviteter för medborgarna har Trollhättan på ett kreativt sätt visat upp det enkla och tätortsnära friluftslivet.

Årets förbättrare – Älmhults kommun

Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Älmhult. Kommunen har visat att friluftslivet kan utvecklas både strategiskt och praktiskt på kort tid. En satsning har varit att rusta upp och tillgängliggöra naturområden med olika anläggningar och informationsinsatser.

– Kommunerna har en viktig roll i att ge medborgare och besökare möjlighet till friluftsliv. Vi tror att trenden med mer utevistelse kommer hålla i sig. Därför är det bra att se att både Trollhättan och Älmhult och nästan 70 procent av de kommuner som besvarat enkäten planerar att höja ambitionsnivån i friluftslivsarbetet de kommande tre åren, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

– Det känns väldigt kul att Trollhättan har blivit Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare. Vi är glada att kommunernas friluftsarbete har stärkts och att Svenskt Friluftsliv har kunnat bidra till det genom Friluftslivets år, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2022

 

Kontakt

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster, handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 51, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se