Aktuellt

Trollhättans Stad är Sveriges Friluftskommun 2022

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans Stad vinner priset Sveriges friluftskommun 2022. Älmhult kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och vinner därför utmärkelsen Årets förbättrare 2022.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö.

Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 212 av 290 kommuner i undersökningen. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll en extra fråga om kommunernas arbete med Friluftslivets år 2021.

Trollhättans Stads arbete med friluftsliv har varit både strategiskt och aktivt. En friluftsplan har arbetats fram i dialog med medborgarna och genom samverkan mellan flera olika förvaltningar. Med den som utgångspunkt samt genom olika friluftslivsaktiviteter för medborgarna har Trollhättan på ett kreativt sätt visat upp det enkla och tätortsnära friluftslivet.

Årets förbättrare – Älmhults kommun

Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Älmhult. Kommunen har visat att friluftslivet kan utvecklas både strategiskt och praktiskt på kort tid. En satsning har varit att rusta upp och tillgängliggöra naturområden med olika anläggningar och informationsinsatser.

– Kommunerna har en viktig roll i att ge medborgare och besökare möjlighet till friluftsliv. Vi tror att trenden med mer utevistelse kommer hålla i sig. Därför är det bra att se att både Trollhättan och Älmhult och nästan 70 procent av de kommuner som besvarat enkäten planerar att höja ambitionsnivån i friluftslivsarbetet de kommande tre åren, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

– Det känns väldigt kul att Trollhättan har blivit Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare. Vi är glada att kommunernas friluftsarbete har stärkts och att Svenskt Friluftsliv har kunnat bidra till det genom Friluftslivets år, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2022

 

Kontakt

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster, handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 51, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Olofström är Sveriges friluftskommun 2021

Olofström vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2021. Partille har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest och utses till Årets förbättrare Priserna delades ut idag på den digitala Tankesmedja för friluftsliv.

 

För ytterligare information – kontakta:

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Eva Stighäll, samordnare friluftsliv Naturvårdsverket, 010-698 14 19, eva.stighall@naturvardsverket.se

Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun,
046-454 93 018, daniel.Ottosson@olofstrom.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Tre kommuner i topp om att vara bäst på friluftsliv – Jönköping, Olofström och Sundsvall

De tre bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Olofström och Sundsvall. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 8 september utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2021.

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning. Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Den undersökning som utmärkelsen bygger på ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Jönköping, Olofström och Sundsvall har i 2021 års undersökning fått högsta poäng och alla visar de upp ett fokuserat arbete med sikte på att stärka och utveckla friluftslivet inom kommunen.

– Det är glädjande att se att de här kommunerna är jämnt fördelade över landet och att det handlar om både små och mellanstora kommuner. Över lag har alltfler kommuner antagit friluftslivsplaner jämfört med tidigare år, säger Mia Yri, chef för Friluftslivsenheten på Naturvårdsverket.

Koppling till barnkonventionen avgör
Då flera kommuner lyckats med att få högsta poäng kommer kommunernas friluftsarbete med koppling till barnkonventionen, som var undersökningens tema, bli avgörande.

Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelsen Sveriges friluftskommun har delats ut sedan 2010. Vinnande kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv.

Prisutdelning 8 september
Årets prisutdelning sker den 8 september, på konferensen Tankesmedja för friluftsliv. Samtidigt redovisas resultaten från den enkät som ligger till grund för utmärkelsen.

Årets förbättrare

Sedan 2014 delas det även ut ett pris till den kommun som förbättrat sitt resultat mest under den senaste treårsperioden. Årets förbättrare kommer att offentliggöras på samma prisutdelning.

Totalt har 207 av Sveriges 290 kommuner fullföljt hela enkäten i 2021 års undersökning.

Läs hela pressmeddelandet från Naturvårdsverket här.