Aktuellt

Klimattoppmöte vid Kebnekaise

På plats vid STF Kebnekaise fjällstation undertecknades Kebnekaiseprotokollet av Svenskt Friluftsliv tillsammans med sju andra friluftsorganisationer.

Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Josefine Åhrman tillsammans med övriga undertecknare av Kebnekaiseprotokollet Fotograf/Källa: Foto: Mikael Drackner

Svenskt Friluftsliv deltog den 11-14 september på Svenska Turistföreningens klimattoppmöte vid Kebnekaise fjällstation. Under konferensen undertecknades Kebnekaiseprotokollet av Svenskt Friluftsliv tillsammans med sju andra friluftsorganisationer.

Under konferensen deltog organisationer från friluftslivet och transportbranschen.  Forskningen visar att de största klimatutsläppen från friluftslivet oftast kommer från resorna och därför fokuserar protokollet på hur vi transporterar oss ut i naturen.

Under toppmötet på STF Kebnekaise Fjällstation deltog ledarna från många av Sveriges största friluftsorganisationer samt nyckelpersoner från transportbranschen såsom tågbolag, Trafikverket, länstrafiken, Naturvårdsverket och riksdagens trafikutskott. Forskare från bland annat Tarfala forskningsstation och Mistra Sports and Outdoor har visat på hur klimatförändringarna påverkar friluftslivet och hur ett mer klimatsmart resande kan underlättas. Detta tar åtta av Sveriges största friluftsorganisationer nu fasta på genom att gemensamt signera Kebnekaiseprotokollet.

– Genom att underteckna Kebnekaiseprotokollet visar våra organisationer att vi menar allvar med hållbarhetsarbetet och att friluftslivet kan bidra till en mer hållbar värld. Naturen är vår arena – utan den har vi inget friluftsliv, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

Kebnekaiseprotokollet innehåller bland annat kravet på att alla undertecknare ska göra en klimatkartläggning av föreningens resor samt att ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa klimatutsläpp. Undertecknandet av protokollet blir även startskottet för ett helt nytt nätverk som ska underlätta för friluftslivets organisationer att snabbt minska dessa utsläpp.

Mer information om toppmötet och deltagare finns här.

Fakta

Följande organisationer undertecknar Kebnekaiseprotokollet:

Svenska Turistföreningen

Svenskt Friluftsliv

Orienteringsförbundet

Scouterna

Naturskyddsföreningen

Svenska Kanotförbundet

Cykelfrämjandet

Svenska Fjällklubben

 

Protokollet i dess helhet kan läsas här

Tre personer sitter på Falkberget och tittar på utsikten

Sveriges Friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Pressmeddelande 23 augusti 2023

Kalix och Värnamo vinnare i Sveriges friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg.

Kalix och Värnamo, Sveriges friluftskommun 2023, har under flera års tid och med stort engagemang arbetat strategiskt med friluftslivsfrågorna såväl inom samhällsplanering som konkret genom aktiviteter och tillgängliggörande av områden för friluftsliv. Båda kommunerna visar på betydelsen av långsiktigt arbete utifrån politiskt antagna planer samt att mycket kan uppnås med samverkan. I arbetet med att sprida kunskap och information om allemansrätten har kommunerna haft förvaltningsövergripande samverkan inom kommunerna. I Kalix kan särskilt samverkan inom skolan, med hälsoinispiratören samt med friluftsorganisationerna lyftas fram. Värnamo kommun har haft tät samverkan över kommungränserna med både länsstyrelsen och andra kommuner i länet.

–Det är positivt att se att kommunerna tar stöd av varandra och utbyter erfarenheter. Ofta behövs samverkan för att utveckla friluftslivet och hantera utmaningar. Det finns mycket kunskap och erfarenhet både i kommuner och i föreningar och det är bra att man delar med sig och samarbetar för att komma framåt, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

–Skolan har en viktig roll för att få barn och unga att testa på friluftsliv, där kunskap om allemansrätten är en viktig del av arbetet. Därför är vi speciellt glada för att det pågår ett tydligt arbete i våra kommuner med att sprida kunskap om allemansrätten, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Resultat av årets undersökning

Årets enkätundersökning visar på att fler kommuner än tidigare samverkar och utbyter erfarenheter om friluftslivsfrågor över kommungränsen samt med föreningslivet. Fyra av tio kommuner har under förra året samverkat med friluftsorganisationer i skolan. Undersökningen visar också på att många kommuner arbetar med att sprida kunskap och information om allemansrätten på olika sätt. 

Årets förbättrare – Pajala kommun

Pajala kommun är den kommun som förbättrat sitt enkätresultat mest under de tre senaste åren och utses till Årets förbättrare 2023. De har en god grund för det fortsatta friluftslivsarbetet genom att det finns en tjänsteperson i kommunen med uttalat ansvar, resurser i budgeten och en uppbyggd samverkan i länet.

Om undersökningen Sveriges friluftskommun

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 217 av 290 kommuner. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll två extra frågor om kommunernas arbete med allemansrätten.

Läs mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2023


För ytterligare information, kontakta:

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv,
073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket,
076-115 19 15, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace i nytt samarbete

Att vara utomhus och utöva friluftsliv är underbart.  Oavsett om det är kallt eller varmt är det viktigt att klä sig rätt. Nu kan vi avslöja att Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace har ingått nytt samarbete!

Att vara utomhus och utöva friluftsliv är underbart.  Oavsett om det är kallt eller varmt är det viktigt att klä sig rätt. Nu kan vi avslöja att Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace har ingått nytt samarbete!

 

Genom samarbetet kommer vi kunna erbjuda Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer funktionella och hållbara fritidskläder till en lägre kostnad.

 

–  Svenskt Friluftsliv har som prioriterat uppdrag att sänka trösklarna till friluftslivet, och då har det varit viktigt att hitta en samarbetspartner som erbjuder ändamålsenliga utomhuskläder till rimliga priser. Vi ser fram emot samarbetet med RevolutionRace och att vi tillsammans arbetar mot målet att sänka trösklarna till friluftslivet, säger Josefine Åhrman generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

 

RevolutionRace erbjuder högkvalitativa, prisvärda, multifunktionella och välsittande produkter anpassade för aktiviteter i skog och stad. Fritidskläder som ska kunna bäras ofta, länge och i många sammanhang och aktiviteter.

 

–  RevolutionRace mission är att göra naturen tillgänglig för alla, vilket går hand i hand med det arbete som Svenskt Friluftsliv utför. Vi hoppas att vårt samarbete kommer leda till att fler hittar ut i naturen säger Christian Lager, Partnership Manager på RevolutionRace.

 

Mer information om hur du som medlemsorganisation kan ta del av erbjudandet skickas ut separat.

 

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

 

Hållbarhet lyfts vid fördelningen av medel till friluftslivet

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på 97,8 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten under 2023.

Pressmeddelande 26 januari 2023

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på 97,8 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten under 2023. Nytt för i år är att friluftsorganisationer har haft möjlighet att ansöka om finansiering för att utveckla strategier och upprätta aktiviteter med fokus på hållbarhet.

Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

Totalt inkom 87 ansökningar från 29 olika organisationer om totalt 120 miljoner kronor. En översökningsgrad på 22 procent.

57 miljoner kronor ansöktes i organisationsbidrag från 16 organisationer och 63 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

14 ansökningar från 12 organisationer beviljades 14 miljoner kronor till verksamhet som innehöll fokus på hållbarhet.

–  I och med att regeringen håller fast vid ett fördubblat anslag till friluftslivet – innebär det också att det organiserade friluftslivet har möjlighet att utvecklas. Svenskt Friluftsliv vill tillsammans med våra medlemsorganisationer sänka trösklarna så att alla kan komma ut i naturen. Med resurser är detta också möjligt, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

–  Det är glädjande att se att så många organisationer inom friluftslivet vill och har ambitionen att arbeta hållbart. Genom det nya fokusområdet möjliggör vi för fler organisationer att påbörja sitt hållbarhetsarbete, säger Josefine Åhrman generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.

Vid bedömningen av ansökningarna hade kommittén i sin instruktion från Svenskt Friluftslivs styrelse att prioritera ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt satsningar på, barn och ungdomar samt nya målgrupper som står långt ifrån friluftslivet. Kommittén skulle även inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som ska gälla under en fyraårsperiod.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen – besök Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

 

För ytterligare kontakt:
Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv, 010-476 53 76
Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87

Läs pressmeddelandet i pdf här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemansrättsveckan 19–25 september 2022

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Mellan 19–25 september 2022 uppmärksammar vi allemansrätten extra mycket och 20 september instiftar Svenskt Friluftsliv och Generation Pep Allemansrättens dag tillsammans.

Under en vecka i september sluter det organiserade friluftslivet upp och satsar extra mycket för att sprida information om allemansrätten. Bland annat kommer Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet och Brukshundklubben att anordna aktiviteter kring allemansrätten under veckan. Genom att öka kunskapen om allemansrätten skapas bättre förutsättningar för fler att komma ut.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv. Ett hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av allemansrätten så viktig, fortsätter hon.

Tillsammans med Generation Pep instiftar vi Allemansrättens dag 20 september för att boosta allemansrätten ändå mer.

  • Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan inspirera och stimulera till rörelse, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.”

Kronprinsessan och Prins Daniel, Generation Peps initiativtagare, kommer även uppmärksamma dagen.

Både Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag planeras att bli årligen återkommande och förhoppningsvis kommer fler friluftsaktörer vilja haka på. Målet är att sprida kunskap om allemansrätten så fler kommer ut i naturen, rör på sig och mår bra.

Vi hoppas att du vill vara med – både ni som kan allemansrätten och ni som vill lära er mer. Genom att tagga aktiviteter med #allemansrättsveckan och #allemansrättensdag hjälper du till att uppmärksamma allemansrätten och bidra till att fler inspireras att komma ut och röra på sig.

För ytterligare information:

https://svensktfriluftsliv.se/allemansrattsveckan/ hittar du information om veckan, länkar till informationsmaterial samt vad medverkande organisationer kommer att göra.

https://svensktfriluftsliv.se/ och https://generationpep.se/sv/ kan du hitta mer information om Allemansrättens dag.

Kontakta:
Svenskt Friluftsliv om Allemansrättsveckan och dagen:
Sanna Ameln, Kommunikationsansvarig, 0706-46 26 56, sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

Generation Pep om Allemansrättens dag:
Henriette Stahle, Kommunikationsansvarig, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att fler än förra året anser att allemansrätten är värdefull att bevara!

Pressmeddelande 16 maj 2022

Det är andra året i rad som Svenskt Friluftsliv tar fram en Friluftsbarometer. Friluftsbarometern tas fram med hjälp av Novus och är en undersökning som är planerad att följas upp årsvis för att få relevant statistik inom friluftsliv.

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer för 2022 visar att fler är positiva till friluftsliv jämfört med 2021 (91% 2022 jämfört med 89% 2021); vi ser också en tydlig ökning att allemansrätten bedöms vara värdefull att bevara (84% 2022 jämfört med 79% 2021).

I de frågor där Friluftsbarometern ställt frågor om hur friluftsliv upplevs – visar undersökningen bland annat att fler anser att övernattning i tält är rofyllt (32% i år jämfört med 29% 2021) och också att fler anser att de vet hur de skulle klara en natt i naturen (47% i år jämfört med 40% 2021). Det här är goda nyheter.

–  Att fler upptäcker friluftsliv med alla dess möjligheter till utevistelse, allt ifrån avancerade expeditioner till det vardagsnära friluftslivet. Det är mycket glädjande – och jag har även förhoppningar om att denna positiva trend fortsätter, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Läs mer i Friluftsbarometern 2022 här.

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus, Kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Läs vårt pressmeddelande i pdf här.

 

Josefine Åhrman ny generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv

Pressmeddelande 21 mars 2022

Svenskt Friluftsliv offentliggör idag rekryteringen av Josefine Åhrman som ny Generalsekreterare. Hon kommer att tillträda sin tjänst den 7 juni 2022.

– Det har varit en viktig och omsorgsfull rekryteringsprocess. Styrelsen har stort förtroende för att Josefine med sina erfarenheter och kompetenser kommer att kunna leda den fortsatta utvecklingen av Svenskt Friluftsliv. Med Josefine på plats känner jag mig trygg med att vi, tillsammans med våra medlemsorganisationer, kommer att ta oss ännu närmare vår vision Mer friluftsliv för alla, säger Susanne Maarup som är mycket nöjd med rekryteringen.

Josefine är en flerfaldigt prisbelönt ledare med flerårig chef- och ledarerfarenhet på strategisk nivå från Uppsala kommun, där hon bland annat ansvarade för utvecklingen av Uppsala som idrott- och fritidsstad. Hon har även drivit företag inom friskvård och hälsa. Josefine har därmed stor vana av att företräda och samverka med organisationer i civilsamhället samt att driva förändring genom tillvaratagande av engagemang i demokratiska sammanhang.

– En perfekt matchning, speciellt med det läget vi befinner oss i att utveckla Svenskt Friluftsliv ytterligare givet det utökade anslaget. Vi ser också att Josefine med sin kunskap och erfarenhet tillsammans med medarbetarna på kansliet kan utveckla verksamheten ytterligare. Josefine är en drivande och trygg ledare som därtill ser och förstår olika perspektiv på frågeställningar och hos människor. Det i kombination med en fallenhet att tänka strategiskt, sätta mål och utmana men även kavla upp ärmarna och prestigelöst genomföra själv var bland många andra styrkor det vi föll på i valet av Josefine, avslutar Susanne Maarup.

– Jag känner mig stolt och hedrad att ha utsetts till ny Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv står inför en spännande utveckling, trycket och efterfrågan för natur och friluftsliv ökar och det statliga anslaget har fördubblats. Det ger goda förutsättningar att lyfta och utveckla friluftslivet i Sverige tillsammans med våra medlemsorganisationer. Ett viktigt och häftigt uppdrag, nu ser jag verkligen fram emot att börja arbeta och lära känna organisationen samt dess partners, säger Josefine Åhrman.

För ytterligare information:
Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv
+46 769 469 665     susanne.maarup@svensktfriluftsliv.se

Läs pressmeddelandet i pdf här.

Fördubblat anslag inför 2022 – ger boost till friluftslivet!

Pressmeddelande 24 januari 2022

Innan årsskiftet till 2022 klubbades statens budget igenom. Där avsattes ytterligare 50 miljoner kronor till friluftslivet. Det innebär att friluftsorganisationerna under år 2022 delar på det totala anslaget om 97,8 miljoner kronor. På grund av det fördubblade anslaget delades ansökningarna upp i två omgångar. Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

–   Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna – vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

–  Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.

I ansökningsomgång ett inkom totalt 74 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 79 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor i organisationsbidrag (18 ansökningar) och 39 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (56 ansökningar). Översökningsgraden var 65 procent.

I ansökningsomgång två inkom ytterligare 38 ansökningar från 18 olika organisationer om totalt 52 miljoner kronor, varav 31 miljoner kronor i återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) – (8 ansökningar) och 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (30 ansökningar).

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Läs pressmeddelandet här.