Aktuellt

Foto på Jessika Roswall. Josefin Åhrman och Elisabeth Rytterström

Nordisk friluftsstrategi och samarbete i fokus

Under onsdagen träffade Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Josefine Åhrman och Elisabeth Rytterström EU-minister Jessica Roswall för att ge våra synpunkter inför framtagandet av en nordisk friluftsstrategi och diskutera fortsättningen framåt.

Under onsdagen träffade Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Josefine Åhrman och Elisabeth Rytterström EU-minister Jessika Roswall för att ge våra synpunkter inför framtagandet av en nordisk friluftsstrategi och diskutera fortsättningen framåt.

Vi ser också att friluftslivet kan ha en viktig roll i krisberedskapen. Ett bra exempel på detta är Friluftsfrämjandets projekt Krisvis som finansierats av MSB som ger människor grundläggande kunskaper i friluftsliv, något som många gånger är samma som god krisberedskap. Krisvis – Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Svenskt Friluftsliv jobbar sedan många år för att stärka friluftslivet i Norden. Genom det nordiska friluftsnätverket NON (Network of Outdoor Organisations in the Nordic Countries) samarbetar vi med våra systerorganisationer och har sedan tidigare tagit fram en handlingsplan för arbetet.

Inom Nordiska rådet har man länge diskuterat att skapa en nordisk strategi och nu har utskottet för kunskap och kultur rekommenderat ministerrådet att ta fram en sådan.

Ett stort och viktigt steg för friluftslivet i Norden.

Projektet

Det tvååriga projektet finansierades av Nordiska ministerrådet och har genomfört fyra seminarier med det ideella friluftslivets organisationer i fyra nordiska länder. Rapporten föreslår en gemensam nordisk handlingsplan för att stärka friluftslivet i Norden, hela rapporten finns att läsa här.

Projektet har kommit fram till följande rekommendationer:

  • Stärka samarbetet mellan friluftsorganisationer i norden
  • Allemansrätten måste värnas
  • Främja friluftsliv I skolan I syfte att öka hälsa och inlärning
  • Förbättra användandet av nature I intregration
  • Ge gröna ytor högre status I stadsplaneringen

Utskottsförslag för en Nordisk friluftsstrategi

Det nordiska friluftsnätverket NON har under många år arbetat för ett gemensamt nordiskt engagemang för friluftslivet. Det är därför extra glädjande att se att Utskottet för kunskap och kultur nu lägger fram ett utskottsförslag om en Nordisk strategi för friluftslivet.

Det nordiska friluftsnätverket NON har under många år arbetat för ett gemensamt nordiskt engagemang för friluftslivet. Det är därför extra glädjande att se att Utskottet för kunskap och kultur nu lägger fram ett utskottsförslag om en Nordisk strategi för friluftslivet.

Detta är andra gången som arbetet med en gemensam strategi föreslås till Nordiska rådet, senaste gången behandlades frågan i Köpenhamn 2019.

Under 2015 gav Nordiska ministerrådet NON i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur vi kan upprätthålla och säkerställa en aktiv friluftslivsstil även i framtiden. Slutrapporten från projektet lyfte fram fem rekommendationer, rapporten hittar du här. 

Dessa rekommendationer ligger nu tillgrund för det förslag som antogs i Oslo under den nordiska sessionen i oktober 2023.  https://www.norden.org/sites/default/files/2023-10/A%201957_UKK_0.PDF

Vi hoppas att Nordiska ministerrådet ska bidra till att lyfta den gemensamma nordiska kulturtradition som friluftslivet representerar. Ett viktigt steg för friluftslivet i Norden.