Förslag till projektplan för Friluftslivets år 2020 har lämnats in till Naturvårdsverket

30 november, 2018

Friluftslivets år 2020 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är...

Krönika – Vikten av vardagsrörelse

30 november, 2018

Det är mörkt när man är på väg till jobbet och det mörkt när man kommer hem. Hela senhösten gör det svårt för många yrkesarbetande att känna sig motiverade att röra...

Webbmöte om Friluftslivets år 2020

22 oktober, 2018

Den 19 oktober hölls ett webbmöte om Friluftslivets år 2020.

Se webbmötet här.

Vill du ta del av Powerpointpresentationen, klicka här.

Har du några frågor om...

Natur på recept – nu möjligt på Shetlandsöarna i Skottland

19 oktober, 2018

”Ta en lång promenad - fyra gånger i veckan.” Så kan det låta om man går till doktorn med exempelvis högt blodtryck eller om man lider av stress på Shetlandsöarna i...

Naturen läker utbrändhet bättre än mediciner

17 oktober, 2018

Studier vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU, visar att naturen läker utbrändhet bättre än  mediciner och leder till lägre...

Fysisk aktivitet är dundermedicin för hjärnan

15 oktober, 2018

Fysisk aktivitet fungerar som antidepressiva mediciner. Det hävdar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark.

– Vi blir mer...

Klassrum med himlen som tak

27 september, 2018

En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

En kunskapsöversikt har tagits fram på uppdrag av Utenavet – nationellt nätverk för...

Friluftslivets pedagogik

24 september, 2018

Friluftslivets pedagogik - finns nu i en reviderad och kompletterad femte upplaga. Den har blivit en klassiker – finns flera nya aktiviteter och texterna är anpassade till den...

Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne

19 september, 2018

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens...

MMV-konferensen i Bordeaux

14 september, 2018

Den nionde konferensen om MMV - "Monitoring and Management of Visitors in recreational and protected areas" - har ägt rum i Bordeaux, Frankrike.

 Läs hela rapporten...

Medlemsorganisationer