Nyhetsbrev nr 1 – 2019

18 februari, 2019

I 2019 års första nyhetsbrev berättar vi att det nu är osäkert om Friluftslivets år kommer att genomföras. Den av riksdagen godkända budgeten har inneburit kraftiga...

Debattartikel Svenskt Friluftsliv och GIH – Elever har rätt till mer friluftsliv i skolan

7 februari, 2019

Friluftsliv har länge fått stå tillbaka för bollspel och övningar som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka i skolämnet Idrott och hälsa. Hur kan det...

Onödigt med högflourerade kemikalier i friluftskläder

1 februari, 2019

Många friluftskläder är behandlade med högflourerade kemikalier såsom PFAS för stå emot vatten, men även olja och andra fläckar - skriver aktuellhallbarhet.se. De skriver...

Terrängkörningslagen

28 januari, 2019

Svenskt Friluftsliv har lämnat underlag till Naturvårdsverkets utredning om Terrängkörningslagen. Dokumentet ger svar på de frågor som Naturvårdsverket har ställt.

Se...

Friluftslivets år skjuts fram

24 januari, 2019

Den statliga budgeten för naturfrågor är sänkt med ungefär hälften. Det gör att vi inte får medel till att förbereda Friluftslivets år under 2019. 

Vi har...

Remissvar till Skolverket

7 januari, 2019

Svenskt Friluftsliv har avgett remissvar till Skolverket avseende förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan (U2018/011430/S) samt utökning av den...

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer, invald som ledamot i KSLA

14 december, 2018

Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer in som ledamot i Allmänna avdelningen.
Svenskt...

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle

13 december, 2018

Nyligen skickades boken ”Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle”- ut till politiker i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och...

Förslag till projektplan för Friluftslivets år 2020 har lämnats in till Naturvårdsverket

30 november, 2018

Friluftslivets år 2020 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är...

Krönika – Vikten av vardagsrörelse

30 november, 2018

Det är mörkt när man är på väg till jobbet och det mörkt när man kommer hem. Hela senhösten gör det svårt för många yrkesarbetande att känna sig motiverade att röra...

Medlemsorganisationer