Naturen läker utbrändhet bättre än mediciner

17 oktober, 2018

Studier vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU, visar att naturen läker utbrändhet bättre än  mediciner och leder till lägre...

Fysisk aktivitet är dundermedicin för hjärnan

15 oktober, 2018

Fysisk aktivitet fungerar som antidepressiva mediciner. Det hävdar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark.

– Vi blir mer...

Klassrum med himlen som tak

27 september, 2018

En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

En kunskapsöversikt har tagits fram på uppdrag av Utenavet – nationellt nätverk för...

Friluftslivets pedagogik

24 september, 2018

Friluftslivets pedagogik - finns nu i en reviderad och kompletterad femte upplaga. Den har blivit en klassiker – finns flera nya aktiviteter och texterna är anpassade till den...

Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne

19 september, 2018

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens...

MMV-konferensen i Bordeaux

14 september, 2018

Den nionde konferensen om MMV - "Monitoring and Management of Visitors in recreational and protected areas" - har ägt rum i bordeaux, Frankrike.

 Läs hela rapporten...

Svenskt Friluftsliv var med när Kronprinsessan vandrade i Uppland

13 september, 2018

Svenskt Friluftsliv deltog i Kronprinsessan Victorias fjortonde landsskapsvandring – som denna gång ägde rum i norra Uppland.

Vandringen gick från Sågarbo herrgård till...

Här lever de friluftsliv på skoltid

7 september, 2018

Mitt i Stockholm var med och gjorde ett reportage när några av Svenskt Friluftslivs friluftsorganisationer samordnat höll en friluftsdag för två sjätteklassare i Flaten den...

Utbildningsminister Fridolin mötte i dag det hundratusende barnet i projektet ”Klassdraget”

24 augusti, 2018

Under förmiddagen i dag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin Sportfiskarnas aktivitet ”Klassdraget” i Älta. Svenskt Friluftsliv finansierar projektet via...

Kunskap och samverkan minimerar drunkningsolyckorna

28 juni, 2018

Igår skrev Svenska Livräddningssällskapet en debattartikel i Altinget om hur drunkningsolyckor kan förhindras genom samverkan, riktade medel och nationell...

Medlemsorganisationer