Fyra filmer om allemansrätten

8 juni, 2018

Om knappt en vecka publicerar Svenskt Friluftsliv den första filmen av fyra - om allemansrätten på vår FB-sida "Friluftsliv i Sverige". De är gjorda för att lyfta vad man...

Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella...

Allemansrätten nu med på Sveriges förteckning – Levande Traditioner!

31 januari, 2018

Den 26 januari 2011 ratificerade Sveriges regering Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och gav från årsskiftet Institutet för språk och folkminnen...

Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv tydliggör inställning till allemansrätten

30 maj, 2015

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma i år antogs dokumentet ”Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten”. Allemansrätten är en av grundpelarna i friluftslivet...

Uteår

14 januari, 2013

Nätverket Naturens år som består av ett 30-tal myndigheter samarbetar i år under temat Uteåret 2013, med syftet att inspirera till att vara ute. En särskild satsning på...

Årepolitikerna har inte diskuterat om allemansrätten hotas

7 januari, 2013

Åre kommun är den första kommunen i länet som tar ut en obligatorisk spåravgift. En tvåbarnfamilj får betala 1 000 kronor per säsong för att kunna åka skidor i Järpen i...

Samtal om allemansrätten: Är den svenska allemansrätten i fara?

31 oktober, 2012

Per Nilsson, handläggare, Naturvårdsverket, Åsa Hill, LRF, expert på äganderätt och intrång samt Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv samtalade på ämnet...

Handling inte utredning

31 augusti, 2012

Replik på debattinlägg (Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv).
Irene Oskarsson (KD) och Otto von Arnold (KD) skriver i debattinlägg, Modernisera...

Allemansrätten riskerar att urholkas

31 augusti, 2012

Allemansrätten ifrågasätts allt oftare av markägare som på olika sätt försöker begränsa den. Urban Wistrand blev bortkörd från den kommunala vandringsleden...

Inskränker naturreservaten allemansrätten?

27 augusti, 2012

Länsstyrelsen Dalarna kommer att tillsammans med övriga länsstyrelser i landet gå igenom föreskrifterna i naturreservaten. Det får blandade reaktioner. Klättrare hoppas på...

Medlemsorganisationer