Svenskt Friluftsliv föreslår nominering av Allemansrätten till UNESCOs internationella lista över immateriella kulturarv

12 april, 2021

Inom det nordiska samarbetet mellan paraplyorganisationer för friluftsliv i Norden har vi strävat efter att få med allemansrätten på UNESCOs lista över immateriella...

Stockholms filmfestival uppmärksammar Svenskt Friluftslivs film om allemansrätten med Anders ”Ankan” Johansson!

23 september, 2020

Pressmeddelande 23 september 2020

En av Svenskt Friluftslivs nyligen producerade filmer om allemansrätten har uppmärksammats av Stockholms filmfestival 2020. Den korta och...

Svenskt Friluftsliv publicerar ytterligare tre underhållande filmer om allemansrätten med Anders ”Ankan” Johansson

9 september, 2020

Pressmeddelande 9 september 2020

Under Coronapandemin har vi sett hur många människor tagit sig ut i naturen för att få lite andrum. Många på samma plats kan göra att...

Naturvårdsverkets ger sommarinformation om allemansrätten

29 juni, 2020

Att naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra har många upptäckt i år. Därför är det också extra viktigt att vi nu visar hänsyn till naturen...

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

6 februari, 2020

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre...

Fyra filmer om allemansrätten

8 juni, 2018

Om knappt en vecka publicerar Svenskt Friluftsliv den första filmen av fyra - om allemansrätten på vår FB-sida "Friluftsliv i Sverige". De är gjorda för att lyfta vad man...

Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella...

Allemansrätten nu med på Sveriges förteckning – Levande Traditioner!

31 januari, 2018

Den 26 januari 2011 ratificerade Sveriges regering Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och gav från årsskiftet Institutet för språk och folkminnen...

Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv tydliggör inställning till allemansrätten

30 maj, 2015

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma i år antogs dokumentet ”Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten”. Allemansrätten är en av grundpelarna i friluftslivet...

Uteår

14 januari, 2013

Nätverket Naturens år som består av ett 30-tal myndigheter samarbetar i år under temat Uteåret 2013, med syftet att inspirera till att vara ute. En särskild satsning på...

Medlemsorganisationer