Perspective on the Swedish year of outdoor recreation 2021

1 oktober, 2022

Resultat och erfarenheter från Friluftslivets år 2021.

Läs rapporten här.

Rapport om Friluftslivets år 2021

3 juni, 2022

Friluftslivet år 2021 blev på många sätt en succé. Samverkan, lättillgänglig information om forskning och allemansrätten och det stora genomslaget är några av de...

Rapport om det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv

14 februari, 2022

 

 

Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv - en systemanalys med fokus på aktörer och trender som påverkar friluftslivet mot framtiden.

Så...

Planera för friluftsliv

14 februari, 2022

Lärobok för kvalificerade utbildningar och yrkesverksamma inom friluftsliv, naturvård eller turism. Boken bygger på forskning och är skriven av fyra forskare som arbetar...

Friluftslivets möjligheter – En kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individ och samhälle

30 september, 2020

Kunskapssammanställningen är skriven och genomförd av fil dr i fysisk aktivitet och folkhälsa, Johan Faskunger, ProActivity AB, på uppdrag av Naturvårdsverket och...

Mistra finansierar forskning om idrott, friluftsliv och miljö

30 september, 2019

Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner...

Friluftsliv 2018 – Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor

8 april, 2019

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018. Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättning bland svenskarna,...

Artikel i Miljömagasinet om det nya forskningsområdet “idrott och hälsa”

16 mars, 2019

Miljömagasinet skriver i sitt senaste nummer om att Mistra just nu arbetar med utlysning av projekt inom det nya forskningsområdet "idrott och friluftsliv". Ytterst värdefullt,...

Mer forskning om friluftsliv och idrott med koppling till miljö och hållbarhet

25 juni, 2018

Pressmeddelande 25 juni 2018

Under våren har en internationell arbetsgrupp gjort en översyn av aktuell forskning och föreslagit områden för ett möjligt forskningsprogram....

SCBs rapport Fritid 2014-2015

26 januari, 2017

Rapporten publicerades igår den 25 januari 2017 och omfattar en undersökning om våra fritids- och idrottsvanor under året 2014-2015.

I sammandraget om friluftsliv...

Medlemsorganisationer