Friluftslivets möjligheter – En kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individ och samhälle

30 september, 2020

Kunskapssammanställningen är skriven och genomförd av fil dr i fysisk aktivitet och folkhälsa, Johan Faskunger, ProActivity AB, på uppdrag av Naturvårdsverket och...

Mistra finansierar forskning om idrott, friluftsliv och miljö

30 september, 2019

Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner...

Friluftsliv 2018 – Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor

8 april, 2019

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018. Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättning bland svenskarna,...

Artikel i Miljömagasinet om det nya forskningsområdet “idrott och hälsa”

16 mars, 2019

Miljömagasinet skriver i sitt senaste nummer om att Mistra just nu arbetar med utlysning av projekt inom det nya forskningsområdet "idrott och friluftsliv". Ytterst värdefullt,...

Mer forskning om friluftsliv och idrott med koppling till miljö och hållbarhet

25 juni, 2018

Pressmeddelande 25 juni 2018

Under våren har en internationell arbetsgrupp gjort en översyn av aktuell forskning och föreslagit områden för ett möjligt forskningsprogram....

SCBs rapport Fritid 2014-2015

26 januari, 2017

Rapporten publicerades igår den 25 januari 2017 och omfattar en undersökning om våra fritids- och idrottsvanor under året 2014-2015.

I sammandraget om friluftsliv...

Svenskt Friluftslivs fördelning av statsbidraget till friluftslivets organisationer

26 april, 2016

År 2010 överfördes ansvaret att fördela statsbidraget till friluftslivets organisationer från Friluftsrådet, med kansli på Naturvårdsverket, till...

Friluftslivet och politiken

21 april, 2016

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016

Redovisning av arbete med skogens sociala värden

23 april, 2015

Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet ”skogens sociala värden” med följande breda definition...

Ny artikel om planering för friluftsliv i Sverige

4 november, 2014

Från retorik till kunskapsbaserade åtgärder – utmaningar för friluftsliv i Sverige

Denna uppsats undersöker hur friluftsliv anses i samband med stark biologisk mångfald...

Medlemsorganisationer