Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella...

Pressmeddelande: Statsbidrag till friluftslivsorganisationerna 2015

15 januari, 2015

I år får 27 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 miljoner kronor, varav 18,7 miljoner kronor är organisationsbidrag och 9,1 miljoner kronor projektbidrag....

Anslaget till friluftslivet ger människor ett rikt friluftsliv

4 juni, 2014

Effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets storlek, framförallt när det gäller folkhälsan. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin återrapportering av...

Pressmeddelande: Bidragsfördelning till friluftslivsorganisationerna 2014

15 januari, 2014

I år får 24 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 Mkr, varav 18,8 Mkr är organisationsbidrag och 9 Mkr projektbidrag. Bidragen är livsnödvändiga för...

Svensk orientering får 650 000 kronor till fortbildning

28 januari, 2013

Svensk orientering får 650 000 för fortbildning av idrottslärare i kartkunskap. Det stod klart när fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år...

Pressmeddelande: Bidrag till ideella friluftsorganisationer 2013

16 januari, 2013

Här kan du läsa hela pressmeddelandet Bidrag till ideella friluftsorganisationer som pdf. Här kan du läsa pressmeddelande på Cisionwire.

Fördelningen av statsbidrag...

Pressmeddelande: Beslut om bidrag till friluftsorganisationerna

7 februari, 2012

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år 2012 klar. Den totala summan om 27,8 Mkr fördelades med 19,4 Mkr i organisationsbidrag och 8,4 Mkr i...

Medlemsorganisationer