Satsningar på friluftsliv för barn och unga – 2020!

14 januari, 2020

Pressmeddelande 14 januari 2020

24 friluftsorganisationer delar år 2020 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26,8 miljoner kronor till...

Pressmeddelande: Barn, integration och folkhälsa prioriteras i friluftslivet 2019

14 januari, 2019

24 friluftsorganisationer delar år 2019 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26 miljoner kronor till organisationsbidrag och 21,8 miljoner...

Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella...

Pressmeddelande: Fler friluftsaktiviteter för barn och unga 2018!

17 januari, 2018

23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6...

Fler friluftsaktiviteter för barn och unga 2018!

17 januari, 2018

23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6...

Pressmeddelande: Barn och unga i fokus för i friluftslivet 2017

16 januari, 2017

22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Förra årets tillägg på 20 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget och...

Pressmeddelande: Statsbidrag till friluftslivsorganisationerna 2015

15 januari, 2015

I år får 27 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 miljoner kronor, varav 18,7 miljoner kronor är organisationsbidrag och 9,1 miljoner kronor projektbidrag....

Anslaget till friluftslivet ger människor ett rikt friluftsliv

4 juni, 2014

Effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets storlek, framförallt när det gäller folkhälsan. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin återrapportering av...

Pressmeddelande: Bidragsfördelning till friluftslivsorganisationerna 2014

15 januari, 2014

I år får 24 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 Mkr, varav 18,8 Mkr är organisationsbidrag och 9 Mkr projektbidrag. Bidragen är livsnödvändiga för...

Svensk orientering får 650 000 kronor till fortbildning

28 januari, 2013

Svensk orientering får 650 000 för fortbildning av idrottslärare i kartkunskap. Det stod klart när fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år...

Medlemsorganisationer