Fler friluftsaktiviteter för barn och unga 2018!

17 januari, 2018

23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6...

Svenskt Friluftsliv går ut i kampanj tillsammans med 25 friluftsorganisationer!

16 februari, 2017

På Alla Hjärtans Dag - den 14 februari gick Svenskt Friluftsliv ut i en drygt 10 månader lång kampanj med namnet Friluftsliv ger Folkhälsa! I samband med den startade vi...

Barn och unga i fokus för i friluftslivet 2017

16 januari, 2017

PRESSMEDDELANDE
22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Förra årets tillägg på 20 miljoner kronor ligger kvar i...

Pressmeddelande: Barn och unga i fokus för i friluftslivet 2017

16 januari, 2017

22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Förra årets tillägg på 20 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget och...

Pressmeddelande: Miljöministern besöker elever som utövar fiskevård på skoltid – i Malmö

20 oktober, 2016

Under fredagen kommer Miljöminister Karolina Skog att besöka och delta i en del av de praktiska insatser som görs för att skapa än mer liv i vattnet tillsammans med...

Pressmeddelande: Att satsa på friluftslivet är att satsa på välfärden

20 september, 2016

Skärmtiden ökar för många barn och tiden i naturen för att leka och upptäcka minskar. Många rapporter visar på att inaktivitet är en hälsofara. Därför är det tryggt...

Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv anställer kommunikatör

1 september, 2016

Dina Evenéus börjar den 1 september på Svenskt Friluftsliv, där hon kommer att vara både PR-ansvarig och kommunikatör för organisationen.

Svenskt Friluftsliv tog...

Pressmeddelande: Förbundet Skog och Ungdom ny medlem i Svenskt Friluftsliv

19 april, 2016

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma den 19 april beviljades Förbundet Skog och Ungdoms medlemsansökan. Svenskt Friluftsliv har nu 25 medlemsorganisationer. Stämman antog även...

Pressmeddelande: 10 000-tals barn och ungdomar ges möjlighet till friluftsliv under 2016

15 januari, 2016

I år får 23 friluftsorganisationer dela på det totala statsbidraget om 47,8 miljoner kronor, varav 21,3 miljoner kronor är organisationsbidrag och 26,5 miljoner kronor i...

Pressmeddelande: Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

16 september, 2015

Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Förslaget finns med i den budgetproposition som finansminister...

Medlemsorganisationer