1 miljon till Svenskt Friluftsliv för att bidra i införandet av fritidskortet

Igår gick startskottet för regeringens satsning på ett fritidskort för barn och unga. Svenskt Friluftsliv får 1 miljon för att bidra i arbetet med införandet. Fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till friluftsliv, idrott, kultur och annat föreningsliv.

Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel friluftsorganisationer, idrottsrörelsen och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. 

– Det är glädjande att se att regeringen lyfter friluftslivet i beslutet och att Svenskt Friluftsliv blir delaktiga i införandet av fritidskortet tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer, säger Josefine Åhrman generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv. 

Under 2023 har regeringen avsatt 50 miljoner kronor för att ta fram nödvändig infrastruktur för införandet av ett fritidskort. Följt av 731 miljoner kronor 2024 och 792 miljoner kronor 2025. Syftet är att ge fler barn och unga möjligheten att i gemenskap med andra få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv.

-En viktig satsning av regeringen för att sänka trösklarna och få fler barn och unga i aktivitet. Genom att skapa förutsättningar för fler barn och unga att delta i aktiviteter motverkar vi både stillasittande och ensamhet och dessutom bidrar vi till att öka den fysiska och psykiska hälsan.

Den 18 april deltar Svenskt Friluftsliv i ett uppstartsmöte för fritidskortet tillsammans med socialministern Jakob Forssmed.