Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.


Därför har Svenskt Friluftsliv nu sammanställt det befintliga kunskapsläget. Denna rapport är en sammanfattning av forskningsläget. Senare i vår kommer vi att publicera hela rapporten.

Läs sammanfattningen här.