Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.

 

Därför har Svenskt Friluftsliv nu sammanställt det befintliga kunskapsläget. Läs rapporten här.