FSC kommer att stärka skogens sociala värden i Sverige

Foto: Kolbjörn Örjavik FSC Sverige

15 maj genomförde FSC Sverige sin föreningsstämma där Svenskt Friluftsliv är medlemmar och lagt en motion om att FSC har allt att vinna på att stärka den sociala pelaren. Motionen godkändes av en enig stämma.

Motionen handlar om hur de sociala värdena av skog, främst för friluftsliv och rekreation, kan stärkas och värnas inom FSC i Sverige, till exempel föreslås en oberoende fältstudie i syfte att kartlägga hur de nämnda sociala värdena har utvecklats i skogen under nuvarande standard.

 

  • Det känns jättebra om vi kan lyfta fram sociala frågor med fokus på rekreation och friluftsliv. Kan FSC i högre utsträckning bidra till att invånare kan uppleva den livsglädje och det välbefinnande som kommer med rekreation i skogen, gör standarden mycket för att stärka folkhälsan och välmående i Sverige. säger Joacim Ingelsson som sitter i FSC Sveriges styrelse för Svenskt Friluftslivs räkning och som presenterade motionen på föreningsstämman.

 

 

  • Att FSC antog motionen är mycket glädjande. Det har gjorts ett intensivt arbete med att ta fram motionen i dessa viktiga frågor. Att motionen nu har antagits är glädjande och vi följer med spänning det fortsatta arbetet i FSC Sverige, säger Josefin Åhrman generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Om FSC

Forest Stewardship Council ska uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Visionen är att Skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.

 

FSC Sverige ska öka kunskapen om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärken i Sverige. FSC Sverige förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.