Svenskt Friluftsliv vinner mark kring sociala avgifter

Skatteverkets tillämpning av undantag av socialavgiftslagen för ideella ledare

Frågan om likställighet inför socialavgiftslagen har drivits av Svenskt Friluftsliv sedan 2005. Frågan har prövats rättsligt vid ett par tillfällen med varierande utgång – oftast till friluftsorganisationernas nackdel. Friluftsfrämjandet, Region Göteborg drev frågan till regeringsrätten 1996 och fick igenom ett undantag.

Svenskt Friluftsliv har skickat en dialogfråga till Skatteverket genom BDO Mälardalen. Skatteverket konstaterar att det inte är klarlagt om samtliga medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv uppmuntrar till regelbunden fysisk aktivitet och bidrar till ökad hälsa på samma sätt som idrottsrörelsen ansetts göra. Läs hela svaret från Skatteverket

I samband med att Svenskt Friluftsliv fick svaret från Skatteverket har myndigheten uppdaterat sina villkor på hemsidan och beviljar nu hela Friluftsfrämjandets verksamhet avgiftsfrihet till ideella ledare. En vinst för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv kommer att fortsätta driva frågan i hopp om att fler medlemsorganisationer ska omfattas av avgiftsfrihet.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida

Svenskt Friluftsliv är mån om en inkluderande syn på fysisk aktivitet och ökad folkhälsa. Den samlade forskningen visar att friluftsliv som innebär regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen, leder till tydliga och kraftfulla effekter på den fysiska- och psykiska hälsan och bör därmed likställas i Skatteverkets bedömning.

Vill du fördjupa dig i lagstiftningen, kostnaderna och hur vi på Svenskt Friluftsliv agerat för att få en ändring till stånd – läs mer här.