Om afrikansk svinpest

Bild på Vildsvin

Viruset smittar inte till människan men i och med att den nu hittats i Sverige kan det få konsekvenser för organiserat friluftsliv och allmänhet.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djur. Sjukdomen har nu för första gången upptäckts hos vildsvin i Sverige.

Afrikansk svinpest påvisades den 6 september hos ett vildsvin som hittats dött i närheten av Fagersta. Det testade djuret var ett av totalt sju vildsvin som hittades döda inom ett begränsat område i månadsskiftet augusti-september. Det är inte känt hur smittan har kommit till Sverige.

https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/afrikansk-svinpest-paa-vildsvin-utanfoer-fagersta-3271472

Berörda myndigheter arbetar nu med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. Jordbruksverket och länsstyrelsen ansvarar för att hantera åtgärder och inleda arbetet med bekämpning.

Att tänka på att förhindra spridning

Naturvårdsverket uppmanar allmänheten och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland att rapportera in fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på deras webbplats. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/afrikansk-svinpest/

Fakta

  • Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och grisar med allvarliga klinisk sjukdom (feber, blödningar, vinglighet, dålig matlust) och död oftast in om en vecka.
  • Sjukdomen drabbar inte människor.
  • Sjukdomen finns inom Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

 

Mer information

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Viktigt att medlemsorganisationer och allmänhet håller sig uppdaterade vilka restriktioner som gäller. 

Läs Svenskt Friluftsliv FAQ om svinpesten här.