Allemansrättsveckan

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Mellan 19-25 september 2022 uppmärksammar vi allemansrätten extra mycket och 20 september instiftar vi för första gången Allemansrättens dag tillsammans med Generation Pep.

Genom aktiviteter och dialog kring allemansrätten kan din organisation delta under allemansrättsveckan tillsammans med Svenskt Friluftsliv och våra intiativtagande vänner på Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet & Friluftsfrämjandet.

Ni genomför, vi uppmärksammar

Kanske har ni aktiviteter under veckan eller på helgen? Kanske vill ni göra någon extragrej just på allemansrättens dag? Oavsett aktivitet kan ni vara med och lyfta allemansrätten lite extra denna vecka.

Meddela oss på Svenskt Friluftsliv vad ni kommer att göra. Skicka till sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se:

  • Bild
  • Er logga
  • Text om aktiviteten
  • Länk till mer information.

Vi lyfter det här på sidan, i vår kalender och via våra kanaler. Vi kommer uppvakta beslutsfattare och media kring veckan. Genom att tagga era aktiviteter och budskap med #allemansrättsveckan och #allemansrättensdag samlar vi också alla inlägg på sociala medier på ett ställe.

Här följer information om vad andra medverkande organisationer kommer att göra. På luftenarfri.nu/allemansratt hittar ni bra budskap, tips och länkar för inspiration.

Medverkande organisationer

Svensk orientering

Orientering i naturen är möjligt tack vare allemansrätten. Kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva orientering som organiserat ideellt friluftsliv. Svensk orientering vill vara med och utbilda och informera om allemansrätten och det ansvar som den för med sig. Under Allemansrättsveckan kommer vi lägga extra stort fokus på allemansrätten på våra aktiviteter och i våra kanaler.

Svenska Turistföreningen

Under Allemansrättsveckan planerar Svenska Turistföreningen att sprida utbildningsmaterialet Allemansrättsskolan riktat till låg- och mellanstadieskolor, informera om allemansrätt och allemansvett i våra informationskanaler samt lyfta vikten av allemansrätt och allemansvett under Vandringens dag 10 september.

Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundets verksamhet genomsyras av Allemansrätten i flera olika delar och för olika målgrupper. Under Allemansrättsveckan kommer vi att lyfta fram olika insatser som genomförts med fokus på allemansrätten under kanotsäsongen, informera om allemansrätten i våra olika kanaler samt genomföra olika aktiviteter knutna till allemansrätten på några olika tävlingar/aktiviteter under helgen.

 

 

Medlemsorganisationer