Aktuellt

Friluftsåret 2023

Här kommer en sammanställning av aktiviteter och möten som arrangeras inom friluftslivet, både Svenskt Friluftslivs egna, men även andra relevanta aktiviteter som vi deltar på. Texten uppdateras.

Januari

24 januari:                                     Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
26 januari:                                     Skogens dag

Februari:

2 februari:                                     Våtmarkernas dag
9 februari                                      Panelsamtal Skog och samhälle mot 2050 – IUFRO World Congress 2024
9 februari                                      Nationellt nätverk friluftslivsfrågor – möte 1 2023
13 februari:                                   Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

Mars:

3 mars                                            Världsdagen för natur- och djurliv
8 mars:                                          Digitalt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema hållbarhet – soc. jämställdhet)
13 mars:                                         Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
20–21 mars                                  Styrelsemöte, Mistra
22 mars                                          Internationella vattendagen
25 mars                                          Earth hour
30 mars                                          Nordic Outdoor Network (NON) digital meeting

April:

1 april:                                            Sista dag för redovisning av förra årets bidragsmedel
7 april:                                            Världshälsodagen
17 april:                                          Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
20 april:                                          Årsstämma: Svenskt Friluftsliv
20 april:                                          Styrelsemöte Svenskt Friluftsliv
26 april:                                          Promenadens dag
29 april:                                          Svenska friluftsdagen
30 april                                           Sista dag återrapportera friluftsanslaget till Naturvårdsverket

Maj:

22 maj:                                           Internationella dagen för biologisk mångfald
24 maj:                                           Nationalparkernas dag
31 maj                                             Fysiskt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema Hållbarhet)
3 maj                                               Nationella friluftslivsnätverket träff 2

Juni:

3 juni:                                             Cykelns dag
5 juni:                                             Världsmiljödagen. Naturvårdsverket arrangerar aktiviteter.
7 juni:                                             Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
11 juni:                                           Mördarsnigelns otursdag!
12 juni:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
27 juni-1 juli:                                Politikerveckan i Almedalen

Juli:

1 juli                                                Politikerveckan i Almedalen

 

Augusti:

 

September:

4 september:                              Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

10 september:                            Vandringens dag

5-6 september:                          Styrelsens strategidagar, Svenskt Friluftsliv

18–24 september:                     Allemansrättsveckan, Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet, STF & Sportfiskarna.

30 september:                            Sista ansökningsdagen för medel för 2024

 

Oktober:

23 oktober                                    Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

27 oktober:                                  Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

 

November:

 

December:

11 dec:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

19 dec:                                           Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv