Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att 38% av de tillfrågade ägnat sig mer åt friluftsliv under pandemin!

3 maj, 2021

Pressmeddelande 3 maj 2021

Svenskt Friluftsliv har med hjälp av Novus tagit fram en Friluftsbarometer som tar temperaturen på vad vi tycker och vad vi känner för...

Förslag till projektplan för Friluftslivets år 2020 har lämnats in till Naturvårdsverket

30 november, 2018

Friluftslivets år 2020 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är...

Nordisk handlingsplan framtagen för att stärka friluftslivet

25 april, 2018

Svenskt Friluftsliv har tagit fram en rapport tillsammans med våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Rapporten är en redovisning av ett projekt som...

Svenskt Friluftsliv släpper NOVUS-rapport i Almedalen

4 juli, 2017

Skolan tappar eleverna redan i mellanstadiet och klarar inte att främja elevernas intresse för friluftsliv – inte heller nås kunskapsmålen i friluftsliv visar...

Undersökning bland idrottslärare

18 augusti, 2016

Svenskt Friluftsliv uppdrog till undersökningsföretaget NOVUS under första halvåret 2016 att genomföra en enkätundersökning riktad till lärare i ämnet idrott och hälsa....

Ett friluftslyft för Sveriges friluftsorganisationer

28 maj, 2011

Svenskt Friluftsliv har genomfört en kunskapssammanställning kring ett Friluftslyft. Den baseras på de enkätsvar från Svenskt Friluftslivs dåvarande 22 medlemsorganisationer...

Forskningsrapport: Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv – en enkätundersökning

11 oktober, 2010

Svenskarna spenderade närmare 100 Mdr kr på friluftsaktiviteter år 2009, varav 72 Mdr kr i Sverige. Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt...

Strandskyddet: Allemansrätten utmed våra stränder – snart ett minne blott?

20 oktober, 2008

Det svenska strandskyddet har under en lång tid säkrat friluftslivets tillgång till vattendrag, sjöar och kust på ett sätt som saknar motstycke i världen. Skyddet för...

Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt

28 mars, 2008

Föreliggande rapport Friluftslivets ekonomiska värden - Rapport 2008 försöker skatta de ekonomiska relationerna inom ”friluftssektorn” i Sverige. Rapportförfattarna har...

Friluftslivet och samhället – Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program

28 februari, 2008

Svenskt Friluftsliv företräder i övergripande angelägenheter de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter....

Medlemsorganisationer