Svenskt Friluftsliv släpper NOVUS-rapport i Almedalen

4 juli, 2017

Skolan tappar eleverna redan i mellanstadiet och klarar inte att främja elevernas intresse för friluftsliv – inte heller nås kunskapsmålen i friluftsliv visar...

Undersökning bland idrottslärare

18 augusti, 2016

Svenskt Friluftsliv uppdrog till undersökningsföretaget NOVUS under första halvåret 2016 att genomföra en enkätundersökning riktad till lärare i ämnet idrott och hälsa....

Ett friluftslyft för Sveriges friluftsorganisationer

28 maj, 2011

Svenskt Friluftsliv har genomfört en kunskapssammanställning kring ett Friluftslyft. Den baseras på de enkätsvar från Svenskt Friluftslivs dåvarande 22 medlemsorganisationer...

Forskningsrapport: Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv – en enkätundersökning

11 oktober, 2010

Svenskarna spenderade närmare 100 Mdr kr på friluftsaktiviteter år 2009, varav 72 Mdr kr i Sverige. Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt...

Strandskyddet: Allemansrätten utmed våra stränder – snart ett minne blott?

20 oktober, 2008

Det svenska strandskyddet har under en lång tid säkrat friluftslivets tillgång till vattendrag, sjöar och kust på ett sätt som saknar motstycke i världen. Skyddet för...

Friluftslivets ekonomiska värden – en översikt

28 mars, 2008

Föreliggande rapport Friluftslivets ekonomiska värden - Rapport 2008 försöker skatta de ekonomiska relationerna inom ”friluftssektorn” i Sverige. Rapportförfattarna har...

Friluftslivet och samhället – Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program

28 februari, 2008

Svenskt Friluftsliv företräder i övergripande angelägenheter de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter....

Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader

28 januari, 2006

Vilka sjukvårdskostnader förorsakas av fysisk inaktivitet? Hur mycket större kunde produktionen av varor och tjänster i samhället ha varit om fysisk inaktivitet inte medfört...

Odense Deklarationen

28 augusti, 2005

Parkförvaltare, friluftsorganisationer och forskare i Norden, har hållit en konferens den 24-28 augusti 2005 i Odense.

Stadens gröna resurser har varit i fokus för...

Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa

28 april, 2005

Svensken lever allt längre, men genomsnittligt sett får vi leva allt färre år som friska. Ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem. Ökad fysisk aktivitet och...

Medlemsorganisationer