Allemansrättens dag

Foto: Henrik Garlöv/Kungl.Hovstaterna

Igår träffade Svenskt Friluftsliv tillsammans med Friluftsfrämjandet H.K.H. Prins Daniel och Generation PEP för att diskutera allemansrättens dag.

 

Allemansrättens dag är en nationell kampanj som anordnas i samverkan mellan många aktörer inom friluftsliv som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och hjälper fler att komma utGenom dagen vill vi öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig. Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med våra intiativtagande vänner på Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet & Friluftsfrämjandet.

 

Tillsammans med H.K.H. Prins Daniel konstaterade vi att skolan har en central roll för att barn och unga ska få grundläggande kunskap om allemansrätten, att stimulera till naturkontakt och öka barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande.