Riksdagens friluftsnätverk återuppstår

Riksdagens friluftsnätverk har återuppstått efter att ha varit vilande sedan förra regeringsskiftet.

Svenskt Friluftsliv driver nätverket tillsammans med Emma Ahlström Köster, riksdagsledamot från moderaterna och ledamot i kulturutskottet.

Nätverket är ett forum för representanter från friluftslivet och riksdagspolitiker med friluftsfrågor på sitt bord att mötas ett par gånger om året och diskutera aktuella friluftsfrågor.

Nätverket träffades sista dagen i januari för att prata om regeringens utredning kring fritidskortet. Trots att fritidskortet innebär många utmaningar är det en satsning som på sikt kan gynna både civilsamhället och befolkningen där strävan är att fler barn och unga får tillgång till en meningsfull fritid.

Medverkade gjorde flera av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer, Riksidrottsförbundet och ledamöter från nästan alla partier.