Välbesökt seminarium i Riksdagen när Friluftsnätverket samlades

Tisdagen den 21 maj träffade våra medlemsorganisationer ledamöter i Riksdagens Friluftsnätverk för att diskutera skogens sociala värden och skogen som arena för friluftslivet. Gästtalare var professor Peter Fredman som pratade om den senaste forskningen på området.

För friluftslivet är skogen en av de viktigaste arenorna och eftersom 70% av Sveriges yta är täckt av skog även den största. En arena som är öppen för alla året runt tack vare allemansrätten och som bidrar till många positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan.

Under seminariet belystes att intressena i och för skogen är många och att skogens värde är högt, inte bara för bevarande biologisk mångfald, komponent i den gröna omställningen, virke till möbler, massa till papper eller energikälla utan också en förutsättning för friluftslivet. Just därför behövs skogens sociala värden vara ett mål i skogspolitiken tillsammans med de befintliga målen för produktion och miljö.