Almedalen 2023

Då var årets politikervecka i Almedalen över för detta år.  Årets friluftslivmingel gick av stapeln den 28 juni och hade temat – Friluftslivets samhällsnytta och uterummets superkrafter, och fokuserade på det inofficiella samtalet kring friluftslivets samhällsnytta och vinster.

Totalt deltog 119 personer på friluftsminglet och det kom representanter från bland annat kommun, länsstyrelsen, civilsamhället, politik, näringslivet och utbildningscentrum.

Under minglet gästades vi även av socialminister Jakob Forssmed (KD), Emma Ahlström Köster (M) och Elin Söderberg (MP).

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv och Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet och även styrelseledamot i Svenskt Friluftslivs styrelse utmanade politikerna med diverse frågeställningar. Bland annat regeringens kraftigt nerskurna anslag till naturvård, undantaget av socialavgiftslagen och anslaget till friluftsorganisationerna.

Utöver friluftsmingel bjöd flera medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv på en massa prova på aktiviteter, seminarium och en vandring. Där friluftslivet tillsammans lyfte friluftspolitiken och gemensamma utmaningar.

Syftet med Svenskt Friluftslivs närvaro i Almedalen var att visa bredden på friluftslivet och hur uterummet bidrar till energi, samtal, reflektion och lösningar. Vi på Svenskt Friluftsliv tror på att samtalet kommer leda fram till nya insikter och gynna samverkan framöver.

Svenskt Friluftsliv vill tacka alla som bidrog till att friluftslivet fick ta plats i Almedalen i år. Ett särskilt tack till er politiker som deltog och till alla medlemsorganisationer som bidrog till att friluftslivet tog plats i Almedalen 2023.