Friluftsdagen i Almedalen 27 juni

Almedalsveckan närmar sig och vi finns på plats tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer för att stärka friluftslivets position i samhällsdebatten.

Friluftslivet bidrar till många viktiga samhällsvinster i form av ökad folkhälsa, ekonomi och miljöarbete. Det organiserade friluftslivet sänker trösklarna för människor att komma ut i naturen, bidrar till naturvård och får människor i rörelse genom sina aktiviteter.

Träffa oss på Hästgatan 13 i Visby för att diskutera mer.

För dig som inte kan vara på plats så kan du ta del av våra seminarier live på vår Youtube-kanal: (137) Svenskt Friluftsliv – YouTube

Vi arrangerar två egna seminarier under torsdagen den 27 juni:

Är fjällen för alla? Kl.09.00 – 09.45

Under pandemin ökade intresset för friluftsliv och fjällen stort. Trycket på vissa områden blev stort i form av slitage, störningar och nedskräpning. Hur skapar vi tillgängliga och hållbara miljöer i fjällen?

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbottens län

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare, STF

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Emma Ahlström Köster (M)

Moderator: Mathias Mellgren Helge

Friluftslivets värde för folkhälsan i Sverige kl.10.00-10.45

Trots att barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv, når endast två av tio barn i Sverige upp till rekommendationen om fysisk aktivitet. Genom allemansrätten och Sveriges rika skog finns oändliga möjligheter till ett brett och aktivt friluftsliv.

Josefin Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Jakob Forssmed, Sveriges socialminister (KD)

Carolina Klüft, Verksamhetschef, Generation Pep

Sören Petersson, Affärsområdeschef, Holmen

Stefan Sjöstrand, vd, Skistar

Moderator: Mathias Mellgren Helge

Se hela vårt program på: Almedalsveckan 2024 – Svenskt Friluftsliv