#NordicTalks 2023 – Friluftsliv – The Great Impact of Outdoor Life, 28 oktober.

Johan Faskunger

Fotograf: Hanne Hansen

Den 28 oktober deltog Svenskt Friluftsliv genom Johan Faskunger på NordicTalks.

Det var en lärorik dag där det nordiska friluftslivet presenterades och diskuterades ur olika synvinklar och hur man skulle kunna utveckla och främja friluftsliv i Nederländerna – som i stort saknar en friluftskultur, inte har allemansrätt och har bristfällig tillgång till skog.

Föreläsning bidrog till en ökad förståelse av att friluftsliv och tillgången till friluftsområden har många mervärden och samhällsnyttor bortom individens hälsa.

Konferensen hölls i anslutning till en nordisk frilufts- och outdoormässa, och det var ingen som helst tvekan om att Nordens natur och unika förutsättningar till friluftsliv är ett viktigt dragplåster för att locka holländarna till att besöka Norden.

Du kan läsa mer om eventet här.