Succé för Friluftsdagen under Almedalsveckan!

I år fanns vi på plats under Almedalsveckan tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer för att stärka friluftslivets position i samhällsdebatten. Friluftslivet bidrar till många viktiga samhällsvinster i form av ökad folkhälsa, ekonomi och miljöarbete. Det organiserade friluftslivet sänker trösklarna för människor att komma ut i naturen, bidrar till naturvård och får människor i rörelse genom sina aktiviteter.

Under dagen arrangerades hela sex seminarier som belyste olika delar av friluftsrörelsens utmaningar och möjligheter.

På dagens första seminarium var temat Är fjällen för alla? Här diskuterades hur vi tillsammans kan skapa hållbara och tillgängliga miljöer i fjällen och hur vi undviker slitage, störningar och nedskräpning. Medverkande gjorde Josefine Åhrman/generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, Lotta Finstorp/Landshövding Norrbottens län och riksdagsledamöterna Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Emma Ahlström Köster (M)

Dagens andra seminarium handlade om Friluftslivets värde för folkhälsan i Sverige. Medverkade var socialminister Jakob Forssmed, Carolina Klüft/verksamhetschef Generation Pep, Josefine Åhrman/generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, Sören Petersson/Affärsområdeschef, Holmen och Stefan Sjöstrand/vd Skistar.

Diskussionerna handlade om att trots att barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv, når endast två av tio barn i Sverige upp till WHOs rekommendation om 1 timmes fysisk aktivitet varje dag. Genom allemansrätten och Sveriges rika skog finns oändliga möjligheter till ett brett och aktivt friluftsliv. Samtliga deltagare lyfte vikten av samverkan för att komma framåt och skapa förändring. Vi vet vad som behöver göras och varför det är viktigt, nu gäller det att göra.

Cykelfrämjandet, Hälsofrämjandet, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen hade också egna seminarier under Friluftsdagen på samma plats.

Teman som berördes var;
Hur gör vi resan till friluftslivet klimatsmart?
Mer cykelburet friluftsliv där du bor!
Friluftsliv för psykisk hälsa – Häng med oss ut!
Har kunskap om allemansrätten blivit en klassfråga?

Dagen avslutades med ett uppskattat mingel.

Om du missade våra seminarier eller inte fanns på plats kan du se våra egna seminarier på vår Youtube-kanal: (137) Svenskt Friluftsliv – YouTube