The Friendly Forest – Skogens rekreationsvärde

Den internationella skogskongressen (IUFRO) arrangeras i Stockholm 23 – 29 juni.

Skogen har ett stort värde för rekreation och folkhälsa. Hur ser den perfekta skogen ut? Hur når vi dit? Vilka krav kommer det att ställas på skogsbruk och politik? Detta är frågor som vi kommer att diskutera på ett lunchseminarium under den internationella skogskonferensen IURFO.

Svenskt Friluftsliv håller tillsammans med Mistra Sport & Outdoors ett lunchseminarium om skogens sociala värden; “The Friendly Forest 2050 – Towards a new emphasis on social values and recreational needs in forests for the common good”.

Ta del av seminariet som kommer att sändas live 24 juni kl.13.00 – 14.00. Se seminariet här.