Tillgängligheten i fjällen får inte äventyras

Vandrar på fjället möter renar

Vi har nyligen lämnat vårt remissvar på renmarksutredningens delbetänkande. Svenskt Friluftsliv representerar cirka 2 miljoner medlemskap och fjällen är en viktig plats för friluftsliv. Vi anser att utredningens delbetänkande riskerar att minska tillgängligheten i fjällen och på sikt inskränka på allemansrätten. Mer fokus bör ligga på att skapa en plattform för samarbete och dialog mellan berörda intressenter och långsiktigt säkerställa tillgängligheten. 

Läs hela vårt remissvar här

Läs vårt pressmeddelande här: Tillgängligheten i fjällen får inte äventyras – Svenskt Friluftsliv