Vi tipsar om Grannskapsinitiativet

Detta är ett tips för er som vill söka medel.

Svenska Postkodstiftelsen har skapat Grannskapsinitiativet. 

Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap.

Projektstöd ges till nya gemensamma aktiviteter i grannskapet som… ➢ Stärker gemenskapen mellan människor

➢ Skapar nya möten
➢ Bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

Stöd: Det är möjligt att söka 20 000 – 50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen, och projektets genomförandet ska inte vara avhängigt annan ej säkrad finansiering

Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Bra att veta

➢Exempel på grannskap: en by, bygd, tätort, småstad eller ett område inom en medelstor/stor stad

➢Aktiviteterna behöver rikta sig till en allmänhet (t ex barn/seniorer utan medlemskapskrav) och genomföras i målgruppens grannskap

➢Projektet behöver innehålla nya möten och något som är nytt för organisationen (t ex ny eller vidareutvecklad aktivitet, ny plats, ny målgrupp)

➢Ej stöd till enbart inköp eller byggnation – fokus på aktiviteter. Stöd ges till inköp/byggnationskostnader som möjliggör aktiviteterna i projektet

➢Projektstödet betalas ut vid projektstart

Hur går ansökan till?

➢ Ansökan kan skickas in när som helst.

➢ Besked om stöd ges inom 2-6 veckor.

➢ Läs mer om Grannskapsinitiativet och ansök här: www.postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet

➢ Frågor? Kontakta Grannskapsinitiativet

E-post: grannskap@postkodstiftelsen.se Tel. 073 398 03 54, 072 217 48 87