Remissvar: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet Dnr 22/00614

Den 27 mars 2023 svarade Svenskt Friluftsliv Folkbildningsrådet avseende remiss D22/00614 – Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet.

Läs remissvaret här.