Nyhetsbrev nr 1 – 2019

18 februari, 2019

I 2019 års första nyhetsbrev berättar vi att det nu är osäkert om Friluftslivets år kommer att genomföras. Den av riksdagen godkända budgeten har inneburit kraftiga...

Debattartikel Svenskt Friluftsliv och GIH – Elever har rätt till mer friluftsliv i skolan

7 februari, 2019

Friluftsliv har länge fått stå tillbaka för bollspel och övningar som syftar till att förbättra elevernas kondition och styrka i skolämnet Idrott och hälsa. Hur kan det...

Onödigt med högflourerade kemikalier i friluftskläder

1 februari, 2019

Många friluftskläder är behandlade med högflourerade kemikalier såsom PFAS för stå emot vatten, men även olja och andra fläckar - skriver aktuellhallbarhet.se. De skriver...

Debattartikel – Stötta friluftslivet i kommunerna

30 januari, 2019

Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander publicerade i Skaraborgs Allehanda en debattartikel den 30 januari 2019 om värdet av ideellt arbete och om vikten av att...

Terrängkörningslagen

28 januari, 2019

Svenskt Friluftsliv har lämnat underlag till Naturvårdsverkets utredning om Terrängkörningslagen. Dokumentet ger svar på de frågor som Naturvårdsverket har ställt.

Se...

Friluftslivets år skjuts fram

24 januari, 2019

Den statliga budgeten för naturfrågor är sänkt med ungefär hälften. Det gör att vi inte får medel till att förbereda Friluftslivets år under 2019. 

Vi har...

Pressmeddelande: Barn, integration och folkhälsa prioriteras i friluftslivet 2019

14 januari, 2019

24 friluftsorganisationer delar år 2019 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26 miljoner kronor till organisationsbidrag och 21,8 miljoner...

Remissvar till Skolverket

7 januari, 2019

Svenskt Friluftsliv har avgett remissvar till Skolverket avseende förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan (U2018/011430/S) samt utökning av den...

Nyhetsbrev nr 6 – 2018

18 december, 2018

I årets sista nyhetsbrev vill vi berätta om att vi tillsammans med 12 andra ideella organisationer gjort en gemensam bok om civilsamhällets roll och påverkan i samhället, vi...

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer, invald som ledamot i KSLA

14 december, 2018

Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer in som ledamot i Allmänna avdelningen.
Svenskt...

Medlemsorganisationer