Naturen läker utbrändhet bättre än mediciner

17 oktober, 2018

Studier vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU, visar att naturen läker utbrändhet bättre än  mediciner och leder till lägre...

Fysisk aktivitet är dundermedicin för hjärnan

15 oktober, 2018

Fysisk aktivitet fungerar som antidepressiva mediciner. Det hävdar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark.

– Vi blir mer...

Klassrum med himlen som tak

27 september, 2018

En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

En kunskapsöversikt har tagits fram på uppdrag av Utenavet – nationellt nätverk för...

Friluftslivets pedagogik

24 september, 2018

Friluftslivets pedagogik - finns nu i en reviderad och kompletterad femte upplaga. Den har blivit en klassiker – finns flera nya aktiviteter och texterna är anpassade till den...

Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne

19 september, 2018

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens...

MMV-konferensen i Bordeaux

14 september, 2018

Den nionde konferensen om MMV - "Monitoring and Management of Visitors in recreational and protected areas" - har ägt rum i Bordeaux, Frankrike.

 Läs hela rapporten...

Krönika – Att vara i och nära vatten – handlar om eget ansvar

13 september, 2018

Det är nästan så att vi har glömt det. Men denna sommar var mycket varm. Det var domedagsstämning i vissa medier, väderkartor visade djupt röda färger, skogsbränder...

Svenskt Friluftsliv var med när Kronprinsessan vandrade i Uppland

13 september, 2018

Svenskt Friluftsliv deltog i Kronprinsessan Victorias fjortonde landsskapsvandring – som denna gång ägde rum i norra Uppland.

Vandringen gick från Sågarbo herrgård till...

Nyhetsbrev nr 4, 2018

10 september, 2018

I detta nyhetsbrev berättar vi att ett forskningsprojekt med friluftsliv i fokus har beslutats. Miljöpartiet har lovat ett ökat anslag till friluftslivet och att idrott och...

Här lever de friluftsliv på skoltid

7 september, 2018

Mitt i Stockholm var med och gjorde ett reportage när några av Svenskt Friluftslivs friluftsorganisationer samordnat höll en friluftsdag för två sjätteklassare i Flaten den...

Medlemsorganisationer