Remissvar: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

30 oktober, 2019

Utredningens huvudsakliga uppdrag var enligt direktiven att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna i syfte att säkerställa att bidragen fördelas till...

Skrivelse till skolverket med anledning av förslag på ändrade kunskapskrav vad gäller orientering och allemansrätt i grundskolans ämne Idrott och Hälsa

24 oktober, 2019

Skolverket har föreslagit förändringar av kursplaner. Svenskt Friluftsliv kommenterar här delar av förslaget till förändringar i kursplanen i Idrott och Hälsa för...

Nyhetsbrev nr 5, 2019

21 oktober, 2019

I detta nyhetsbrev kommer vi att berätta om att årets ansökningar nu har sammanställts, att Mistra äntligen beslutat ett fyraårigt forskningsprogram där även friluftsliv...

Krönika – Ta ut den strulige – den trulige i naturen…

17 oktober, 2019

Det behövs inga fler undersökningar om att naturen är hälsosam för oss. Under de senaste åren har en samstämmig kör låtit meddela att i naturen, i skogen, på...

Mistra finansierar forskning om idrott, friluftsliv och miljö

30 september, 2019

Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner...

Remissvar: Utvärdering av friluftsmålen

26 september, 2019

Naturvårdsverket har i uppdrag att till regeringen återrapportera utvecklingen av de tio friluftspolitiska målen. Ett förslag till återrapportering har skickats på remiss...

Nyhetsbrev nr 4, 2019

9 september, 2019

I detta nyhetsbrev berättar vi om att Svenskt Friluftsliv kommer att tilldelas 3 mnkr av regeringen för att förbereda "Friluftslivets år", vi skriver också om att vi under...

Svenskt Friluftsliv tilldelas 3 mnkr av regeringen till förberedelser av ”Friluftslivets år”

6 september, 2019

PRESSMEDDELANDE

Regeringen med Miljöpartiet i spetsen satsar nu 3 mnkr på att förberedelserna för ”Friluftslivets år” ska komma igång. ”Friluftslivets år” är...

Nyhetsbrev nr 3, 2019

17 juni, 2019

Vi har deltagit på årets Tankesmedja som ägde rum i Kristianstad - läs om vad som hände där. Vi har tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer också publicerat en...

Krönika – Grönstrukturerna är viktiga för vårt välmående

11 juni, 2019

För ett par veckor sedan kom SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rapport om det ekonomiska läget i kommunerna och regionerna. Den visade att kostnaderna för välfärden...

Medlemsorganisationer