Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (S2021/01524)

6 maj, 2021

Inledning
Socialdepartementet har inbjudit att lämna synpunkter på ”Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna offentliga sammankomster och offentliga...

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att 38% av de tillfrågade ägnat sig mer åt friluftsliv under pandemin!

3 maj, 2021

Pressmeddelande 3 maj 2021

Svenskt Friluftsliv har med hjälp av Novus tagit fram en Friluftsbarometer som tar temperaturen på vad vi tycker och vad vi känner för...

Webbinarium om samhällsnyttan av friluftsliv

29 april, 2021

Den 29 april – på Sveriges friluftsdag – genomförde Riksdagens friluftsnätverk tillsammans med Svenskt Friluftsliv ett digitalt möte på Teams om samhällsnyttan av...

Remissvar: Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Dnr 2020/3733)

28 april, 2021

Inledning
Skogsstyrelsen har sänt ut en remis av en definition av hyggesfritt skogsbruk, då Skogsstyrelsen sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att...

Remissyttrande: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

27 april, 2021

Svenskt Friluftsliv lämnade ett remissvar till Miljödepartementet på remissen "Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)"
den 27 april...

Remissyttrande: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

26 april, 2021

Regeringen beslutade att tillsätta skogsutredningen i juli 2019 och utredningen lade fram sitt betänkande i november 2020. Utredningen är mycket omfattande och skriver i...

Riksförbundet Pilgrim i Sverige blir ny medlem i Svenskt Friluftsliv

20 april, 2021

Pressmeddelande 20 april 2021

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman idag att bevilja Riksförbundet Pilgrim i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt...

Susanne Söderholm blir ny ordförande i Svenskt Friluftsliv

20 april, 2021

Pressmeddelande 20 april 2021

Vid årsstämman den 20 april valdes Susanne Söderholm till ny ordförande i Svenskt Friluftsliv. Susanne är orienterare och har varit engagerad...

Nyhetsbrev nr 2 – 2021

19 april, 2021

Våren är på gång in och i detta nummer tar vi upp att Svenskt Friluftsliv har föreslagit att Allemansrätten ska bli nominerad till UNESCOs internationella lista över...

Krönika – Våren gör mig glad!

16 april, 2021

Nu är det bara dagar kvar tills att körsbärsträden står i full blom. Vi ser det. De tar sats. Och plötsligt exploderar de rosa blommorna. Det är ett vårtecken. Det gör...

Medlemsorganisationer