Aktuellt

Nyhetsbrev nr 3 – 2023

Den här våren har varit väldigt händelserik i Svenskt Friluftsliv - och friluftslivet i stort. Vad har hänt då? Läs vårt nyhetsbrev så får du se.

Med buller och bång kom friluftsvåren

Den här våren har varit väldigt händelserik i Svenskt Friluftsliv – och friluftslivet i stort. 

 

Regeringens kommitté för främjandet av fysisk aktivitet har lämnat sitt slutbetänkande till socialminister Jakob Forssmed. Jakob har vi träffat på ett flertal möten i olika sammanhang och vi hade också förmånen att ha honom på besök på kontoret i Johannesfred. Då pratade vi bland annat om vikten av ideella ledare, fritidskortet och friluftsanslaget.

 

Mer om dessa frågor, Josefines krönika om skärmtid, aktuell friluftsforskning samt våra projekt kring Almedalen, Allemansrättens dag och Natt i naturen och mycket mer kan du läsa om i detta nyhetsbrev.

 

Läs nyhetsbrev nr 3 – 2023 här.

 

Trevlig läsning!

Krönika: Skärmtid – är en av framtidens utmaningar

Vi vet hur viktigt det är för välmåendet att vara ute i naturen och att friluftsliv läker både oss fysiskt och psykiskt. Här har vi en utmaning – och viktigast är det för våra barn och unga!

För några veckor sedan hade jag ett samtal med min 15 åriga dotter och min 11 åriga son om deras skärmtid. Som förälder matas man med information om vikten av att begränsa skärmtiden. Samtidigt tenderar man som förälder att hamna i ett evigt tjatande. Något som jag inte är ensam om att känna, för en majoritet av föräldrar i Sverige tycker nämligen att diskussioner om skärmtid är jobbiga.

Men trots att vi tjatar och vädjar så vet vi att tiden som spenderas framför skärm ökar kraftigt hos barn och unga. Skärmtid är starkt förknippat med stillasittande som bidrar till flera negativa hälsofaktorer såsom övervikt, stress och depression. Under socialminister Jakob Forssmeds tal på Järvaveckan noterade han att år 2010 använde 30% av 14 åringarna internet mer än 3 timmar per dag och år 2020 hade siffran stigit till 76%. Det är en oroande utveckling. 

Under samtalet med mina barn försökte de förklara för mig att det inte nyttjar sina skärmar ”bara” för att sträckkolla på Youtube och Tiktok utan att skärmen är deras plattform för att umgås med sina vänner, ta reda på fakta och att följa omvärlden.  Jag som förälder förstår också att den sociala delen är central för mina barn – men inte desto mindre betyder det en ganska stor inaktivitet och passivitet. 

Regeringen har nyligen givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över sambandet mellan digitala medier och ohälsa för barn och unga, och de ska även ta fram rekommendationer gällande skärmtid. Det är bra. Det är viktigt. Men det är också viktigt att se vad som ligger i framtiden – att vi bättre kan möta våra kommande generationer och få ett bra förhållningssätt till vår digitala värld. Vi behöver helt enkelt blir bättre på att stimulera till rörelse och aktivitet samtidigt
som vi ökar förståelsen för skärmarnas betydelse.  

Vi vet hur viktigt det är för välmåendet att vara ute i naturen och att friluftsliv läker både oss fysiskt och psykiskt. Här har vi en utmaning – och viktigast är det för våra barn och unga! 

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Friluftspolitiska mål i fokus när Svenskt Friluftsliv deltog på Friluftsfrämjandets träff med riksdagens kulturutskott

På torsdagen, den första maj, arrangerade Friluftsfrämjandet en träff i Tyresta nationalpark för riksdagens kulturutskott. 

Svenskt Friluftsliv deltog på Friluftsfrämjandets träff med riksdagens kulturutskott som ansvarar för de allra flesta av de friluftspolitiska målen. På en lättare vandring i skogen pratade vi folkhälsa, vikten av vardagsnära natur och friluftsliv i skolan.

På torsdagen, den första juni, arrangerade Friluftsfrämjandet en träff i Tyresta nationalpark för riksdagens kulturutskott. 

De tio friluftspolitiska målen och friluftslivets samhällsnytta diskuterades medan Friluftsfrämjandets proffsiga vandringsledare tog oss med på en lättare vandring i den vackra urskogen. Vi fick också prova på att luppa – alltså titta på naturen ur ett mikroperspektiv genom lupp och laga vår egen lunch på stormkök.

Mål åtta i friluftspolitiken – friluftsliv i skolan, stod i fokus för samtalet. Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros betonade vikten av att skolmyndigheterna får politiska uppdrag och att politiken återinför obligatoriska friluftsdagar. På så sätt får alla barn möjlighet att introduceras till natur och friluftsliv vilket gör att fler hittar ut i friluftslivet, skapar sig goda vanor, rör på sig mer och får bättre naturförståelse.

Vi pratade också om friluftslivets samhällsnytta kring folkhälsa. Genom friluftsliv ökar vi människors välmående på en rad punkter, inte minst den psykiska hälsan och stillasittande, som är två stora folkhälsoproblem idag. Genom forskning vet vi att friluftsliv och naturupplevelser främjar god hälsa och kan bespara sjukvården stora kostnader. Motion på recept finns redan, vilket skapar stora mervärden. Tänk bara vad friluftsliv på recept skulle ge!

Det tredje viktiga frågan som kom upp var de nedskärningar på naturvård och biologisk mångfald som gjorts i statsbudgeten under den här mandatperioden. En tillgänglig och vardagsnära natur är en förutsättning för ett rikt friluftsliv och med mindre pengar till kommuner och länsstyrelser går förvaltning och skötsel av naturen inte att upprätthålla i samma utsträckning som tidigare. Det slår hårt, inte minst på landsbygden, både för att göra naturen tillgänglig för fler, men också på förlorade arbetstillfällen.

Tunga frågor att ta, men på en promenad i skogen på våren, till fåglarnas sång, tallens doft och en stilla vind i trädkronorna, känns allt möjligt.

Svenskt Friluftsliv är glada för att ha fått en sådan stund tillsammans med våra ansvariga politiker, som trots en full agenda, ändå valt att vika en förmiddag åt naturen och friluftslivet.

Socialministern på besök

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv. Vi fick givande och bra samtal.

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv.
Vi samtalade bland annat om;

Vikten av ideella ledare och vilka förutsättningar som krävs för att få fler engagerade ledare in i friluftslivet.

Fritidskortet och dess möjligheter men också vilka utmaningar som kommer med det bland annat avsaknaden av väsentlig infrastruktur.

Sist men absolut inte minst samtalade vi om friluftsanslaget. Trots att de organiserade friluftslivet har ca 1,8 miljoner medlemskap, hälften så stora som idrottsrörelsen med sina ca 3,3 miljoner medlemskap. Så får friluftslivet knappt 5% motsvarande idrottsrörelsens statliga stöd.

Remissvar: Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Läs remissen här. 

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.

 

Därför har Svenskt Friluftsliv nu sammanställt det befintliga kunskapsläget. Läs rapporten här.

Geocaching i Sverige blir ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman den 20 april att bevilja Geocaching i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv har nu 28 medlemsorganisationer.

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman den 20 april att bevilja Geocaching i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv har nu 28 medlemsorganisationer.

 

– Geocaching i Sverige är en intresseförening vars syfte är att främja intresse och verka för ökade kunskaper om geocaching. Intresseföreningen främjar fysisk aktivitet och bedriver verksamhet som i huvudsak sker för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap utan krav på tävling och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas. Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en kraft som värnar om det som Svenskt Friluftsliv står för, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

 

– Vi är mycket glada över den här utvecklingen som kommer att ge föreningen en kraft framåt och stärka samarbetet med fler andra viktiga aktörer. Det kommer framför allt öka synligheten och exponera vår fantastiska hobby till en ännu bredare målgrupp. Geocaching är en aktivitet som aktiverar och engagerar utövare i alla åldrar från unga till gamla och ger inspiration till nya upptäckter och spännande äventyr i naturen, säger Roger Nordin, ordförande för Intresseföreningen Geocaching i Sverige. Vi planerar just nu inför en rad festliga aktiviteter i samband med Sveriges 500-årsjubileum, så håll utkik på vår hemsida, avslutar Roger Nordin.

 

Intresseföreningen Geocaching i Sverige verkar som ett nätverk för geocachare, där det finns lokala föreningar/grupper i olika regioner. Många grupper samarbetar också med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv som Friluftsfrämjandet och Klätterförbundet. 2022 fanns det 56.808 aktiva personer som geocachade i Sverige. Intresset för geocaching finns även i Norden.

 

Läs mer på: Intresseföreningen Geocaching i Sverige

 

För ytterligare kontakt:

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Bild på barn med håvar

Skolminister Lotta Edholm – Gör skillnad och återinför beslutade friluftsdagar!

Den svenska skolan har i årtionden lyft fram idrottslektioner framför friluftsdagar. Svenskt Friluftsliv vill i samband med firandet av Svenska friluftsdagen 29 april särskilt uppmana regeringen att återigen besluta om friluftsdagar i skolan!

DEBATT

 

Den svenska skolan har i årtionden lyft fram idrottslektioner framför friluftsdagar. Idrotten är inte för alla. Idag är det den 29 april – Svenska Friluftsdagen – en temadag instiftad för att uppmärksamma och främja ett bra friluftsliv. Svenskt Friluftsliv vill i samband med firandet av denna dag särskilt uppmana regeringen att återigen besluta om friluftsdagar i skolan!

 

Forskning visar klart och tydligt att undervisning med inslag av fysisk aktivitet, friluftsliv och kontakt med natur främjar bättre motorik, inlärning, koncentrationsförmåga och klassas även som skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. Vi menar att skolan har ett särskilt viktigt ansvar för att friluftsliv ges utrymme för eleverna. Idag har friluftsliv tyvärr en nedmonterad och svag ställning i skolan – inte sällan blir idrottslektioner alternativet till friluftsdagar.

 

Naturvårdsverkets rapport om Sveriges Friluftskommun 2022 visar märkbart låga siffror på frågan om ”kommunens idrottslärare har fått möjlighet att fortbilda sig inom friluftsfrågor”. Endast 38 % av kommunerna svarade positivt på frågan – 55 % av de tillfrågade kommunerna svarade ”vet ej”. Totalt 212 av Sveriges 290 kommuner besvarade undersökningen.

 

1927 hade den svenska skolan minst 15 beslutade friluftsdagar/år. 1994 blev friluftsdagarna frivilliga. Sedan dess har de minskat och är idag ”on demand”. Det vill säga – hur många dagar det rör sig om per år – och om en skola väljer att avsätta friluftsdagar är helt beroende på hur skolans rektor i samarbete med lärarna anser att det finns utrymme för det. Sannolikt finns det skolor som inte har en enda friluftsdag under året.

 

2022 gjorde Kulturutskottet en ”Uppföljning av delar av den svenska friluftslivspolitiken” där frågan om friluftsdagar lyftes. Flera aktörer inom skolan och idrotten delade uppfattningen att skolans friluftsdagar i de fall de förekommer i stor utsträckning successivt har kommit att handla om idrottsdagar med ett fokus på aktiviteter inom sport och idrott.

 

För att regeringen ska kunna uppfylla det friluftspolitiska målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” behöver friluftsdagar tydligt skrivas in i läroplanen. Den slutsatsen är vi inte de enda som stödjer, även Svenska Idrottslärarföreningen anser att ett minimiantal av friluftsdagar borde införas för att säkerställa att de faktiskt genomförs.

 

Svenskt Friluftsliv uppmanar regeringen att visa vägen och göra bättre – vi uppmanar skolminister Lotta Edholm att ta tydliga beslut att friluftsdagar inte längre blir frivilliga i skolan. Det är viktigt för framtiden att lägga örat mot forskningen – och denna gång göra rätt!

Susanne Maarup, ordförande

Svenskt Friluftsliv

Josefine Åhrman, generalsekreterare

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace i nytt samarbete

Att vara utomhus och utöva friluftsliv är underbart.  Oavsett om det är kallt eller varmt är det viktigt att klä sig rätt. Nu kan vi avslöja att Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace har ingått nytt samarbete!

Att vara utomhus och utöva friluftsliv är underbart.  Oavsett om det är kallt eller varmt är det viktigt att klä sig rätt. Nu kan vi avslöja att Svenskt Friluftsliv och RevolutionRace har ingått nytt samarbete!

 

Genom samarbetet kommer vi kunna erbjuda Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer funktionella och hållbara fritidskläder till en lägre kostnad.

 

–  Svenskt Friluftsliv har som prioriterat uppdrag att sänka trösklarna till friluftslivet, och då har det varit viktigt att hitta en samarbetspartner som erbjuder ändamålsenliga utomhuskläder till rimliga priser. Vi ser fram emot samarbetet med RevolutionRace och att vi tillsammans arbetar mot målet att sänka trösklarna till friluftslivet, säger Josefine Åhrman generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

 

RevolutionRace erbjuder högkvalitativa, prisvärda, multifunktionella och välsittande produkter anpassade för aktiviteter i skog och stad. Fritidskläder som ska kunna bäras ofta, länge och i många sammanhang och aktiviteter.

 

–  RevolutionRace mission är att göra naturen tillgänglig för alla, vilket går hand i hand med det arbete som Svenskt Friluftsliv utför. Vi hoppas att vårt samarbete kommer leda till att fler hittar ut i naturen säger Christian Lager, Partnership Manager på RevolutionRace.

 

Mer information om hur du som medlemsorganisation kan ta del av erbjudandet skickas ut separat.

 

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

 

Nyhetsbrev nr 2 – 2023

Friluftslivet har i och med årsskiftet fått två ansvariga ministrar i regeringen - det och mycket mer berättar vi om i nyhetsbrevet.
Vi är på väg in i våren. Äntligen! Och med den händer det också mycket i friluftsvärlden. Lanseringen av fritidskortet har startat där Svenskt Friluftsliv är delaktig i arbetet – läs mer om det. Nytt samarbete med RevolutionRace som möjliggör förmånliga rabatter till Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer. Dessutom – arbete pågår med friluftsmingel i Almedalen och aktiviteter på Allemansrättens dag den 20 september! Trevlig läsning! Läs nyhetsbrev nr 2 – 2023 här.