Aktuellt

Hållbarhet lyfts vid fördelningen av medel till friluftslivet

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på 97,8 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten under 2023.

Pressmeddelande 26 januari 2023

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på 97,8 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten under 2023. Nytt för i år är att friluftsorganisationer har haft möjlighet att ansöka om finansiering för att utveckla strategier och upprätta aktiviteter med fokus på hållbarhet.

Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

Totalt inkom 87 ansökningar från 29 olika organisationer om totalt 120 miljoner kronor. En översökningsgrad på 22 procent.

57 miljoner kronor ansöktes i organisationsbidrag från 16 organisationer och 63 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

14 ansökningar från 12 organisationer beviljades 14 miljoner kronor till verksamhet som innehöll fokus på hållbarhet.

–  I och med att regeringen håller fast vid ett fördubblat anslag till friluftslivet – innebär det också att det organiserade friluftslivet har möjlighet att utvecklas. Svenskt Friluftsliv vill tillsammans med våra medlemsorganisationer sänka trösklarna så att alla kan komma ut i naturen. Med resurser är detta också möjligt, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

–  Det är glädjande att se att så många organisationer inom friluftslivet vill och har ambitionen att arbeta hållbart. Genom det nya fokusområdet möjliggör vi för fler organisationer att påbörja sitt hållbarhetsarbete, säger Josefine Åhrman generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.

Vid bedömningen av ansökningarna hade kommittén i sin instruktion från Svenskt Friluftslivs styrelse att prioritera ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt satsningar på, barn och ungdomar samt nya målgrupper som står långt ifrån friluftslivet. Kommittén skulle även inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som ska gälla under en fyraårsperiod.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen – besök Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

 

För ytterligare kontakt:
Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv, 010-476 53 76
Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87

Läs pressmeddelandet i pdf här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter och förslag på Skånes läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Skåne läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftslivs synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

 

Synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan

Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter och förslag på Stockholms läns kommande friluftsplan. Läs Svenskt Friluftsliv synpunkter och förslag på arbetsdokumentet här.

 

Friluftsåret 2023

Här kommer en sammanställning av aktiviteter och möten som arrangeras inom friluftslivet, både Svenskt Friluftslivs egna, men även andra relevanta aktiviteter som vi deltar på. Texten uppdateras.

Januari

24 januari:                                     Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

 

Februari:

13 feb:                                            Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

 

Mars:

13 mars:                                         Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

April:

1 april:                                            Sista dag för redovisning av förra årets bidragsmedel, Svenskt Friluftsliv.

17 april:                                          Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

20 april:                                          Årsstämma: Svenskt Friluftsliv

20 april:                                          Styrelsemöte Svenskt Friluftsliv

29 april:                                          Hela Sveriges friluftsdag

 

Maj:

 

Juni:

5 juni:                                             Världsmiljödagen. Naturvårdsverket arrangerar aktiviteter.

7 juni:                                             Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

11 juni:                                           Mördarsnigelns otursdag!

12 juni:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

27 juni-1 juli:                                Politikerveckan i Almedalen

 

Juli:

1 juli                                                Politikerveckan i Almedalen

 

Augusti:

 

September:

4 september:                              Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

10 september:                            Vandringens dag

5-6 september:                          Styrelsens strategidagar, Svenskt Friluftsliv

18–24 september:                     Allemansrättsveckan, Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet, STF & Sportfiskarna.

30 september:                            Sista ansökningsdagen för medel för 2024

 

Oktober:

23 oktober                                    Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

27 oktober:                                  Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

 

November:

 

December:

11 dec:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

19 dec:                                           Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

Friluftsåret 2023

Här kommer en sammanställning av aktiviteter och möten som arrangeras inom friluftslivet, både Svenskt Friluftslivs egna, men även andra relevanta aktiviteter som vi deltar på. Texten uppdateras.

Januari

24 januari:                                     Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
26 januari:                                     Skogens dag

Februari:

2 februari:                                     Våtmarkernas dag
9 februari                                      Panelsamtal Skog och samhälle mot 2050 – IUFRO World Congress 2024
9 februari                                      Nationellt nätverk friluftslivsfrågor – möte 1 2023
13 februari:                                   Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

Mars:

3 mars                                            Världsdagen för natur- och djurliv
8 mars:                                          Digitalt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema hållbarhet – soc. jämställdhet)
13 mars:                                         Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
20–21 mars                                  Styrelsemöte, Mistra
22 mars                                          Internationella vattendagen
25 mars                                          Earth hour
30 mars                                          Nordic Outdoor Network (NON) digital meeting

April:

1 april:                                            Sista dag för redovisning av förra årets bidragsmedel
7 april:                                            Världshälsodagen
17 april:                                          Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
20 april:                                          Årsstämma: Svenskt Friluftsliv
20 april:                                          Styrelsemöte Svenskt Friluftsliv
26 april:                                          Promenadens dag
29 april:                                          Svenska friluftsdagen
30 april                                           Sista dag återrapportera friluftsanslaget till Naturvårdsverket

Maj:

22 maj:                                           Internationella dagen för biologisk mångfald
24 maj:                                           Nationalparkernas dag
31 maj                                             Fysiskt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema Hållbarhet)
3 maj                                               Nationella friluftslivsnätverket träff 2

Juni:

3 juni:                                             Cykelns dag
5 juni:                                             Världsmiljödagen. Naturvårdsverket arrangerar aktiviteter.
7 juni:                                             Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
11 juni:                                           Mördarsnigelns otursdag!
12 juni:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
27 juni-1 juli:                                Politikerveckan i Almedalen

Juli:

1 juli                                                Politikerveckan i Almedalen

 

Augusti:

 

September:

4 september:                              Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

10 september:                            Vandringens dag

5-6 september:                          Styrelsens strategidagar, Svenskt Friluftsliv

18–24 september:                     Allemansrättsveckan, Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet, STF & Sportfiskarna.

30 september:                            Sista ansökningsdagen för medel för 2024

 

Oktober:

23 oktober                                    Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

27 oktober:                                  Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

 

November:

 

December:

11 dec:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

19 dec:                                           Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

Nyhetsbrev nr 6 – 2022

Vi är nu framme vid årets sista Nyhetsbrev från Svenskt Friluftsliv. Såhär i slutspurten kan vi bland annat berätta om ett stundande möte med miljöminister Romina Pourmokhtari, om ett möte med det nordiska civilsamhällesnätverket i Köpenhamn och om att Luften är fri:s kampanj gav brons i kategorin Best Specialist Campaign på The Content Marketing Awards i London!

Vi vill också berätta om lite justeringar på Svenskt Friluftslivs kansli om att Krönikan handlar och snö och hållbarhet och att Svenskt Friluftsliv ser fram mot att ta emot en mängd spännande motioner inför årsmötet 2023!

Trevlig läsning!

 

Läs nyhetsbrev nr 6 – 2022 här.

Krönika – Jag möttes av en värld full av snö!

 

Nyligen så hade jag möjlighet att få uppleva en helg tillsammans med min familj i Sälen. Jag möttes av en värld full av snö! Snö som knastrade under skorna och gnistrade som kristaller i backen. Tåget till Mora var i tid och biljetterna var släppta med god framförhållning. Resan blev fulländad.

Att pulsa fram i snön och inandas fjälluft var som balsam för själen och julkänslan föll på plats. Men det gav också eftertänksamhet kring vad vi har idag – och vad vi kanske inte kommer att ha i framtiden. En skrämmande känsla, men en känsla som föder målmedvetenhet.

Klimatfrågan är viktig och avgörande för framtiden och tillsammans kan vi göra skillnad, från det lilla till det stora. Små omställningar som att återanvända produkter i stället för att köpa nya, njuta av en bok på tåget i stället för att fokusera på vägen, välja en god vegetarisk rätt i stället för den klassiska tråkiga köttbiten. Det finns många små vägval i livet som både höjer livskvaliteten och dessutom gör världen till en bättre plats.

För kan vi tänka oss en värld utan kyla och snö? Det kan i alla fall inte jag. Jag vill kunna ta på mig skidorna och ta mig ut i backen eller i spåret, pulsa i snön och bygga snögubbe med mina barn. Utan oro för deras framtid!

Möjligheterna till friluftsliv under vintern är oändliga – det är bara fantasin som begränsar. Låt oss gemensamt arbeta för att ha den kvar!

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Nyhetsbrev nr 5 – 2022

Det är dags för hösten! Det är den årstiden som vi åter vill pynta hemmet med naturen. Lika ivrigt som vi plockar blommor på sommaren – bär vi hem fång av prassliga och ljuvligt melerade löv nu om hösten – att dekorera våra hem med. Snart väger denna tid över till vinter… men inte riktigt än.

Tills dess vill vi i detta nyhetsbrev lyfta fram den debattartikel som Svenskt Friluftsliv skrivit tillsammans med 21 av våra medlemsorganisationer där vi inför den nya regeringsbildningen återkopplar tidigare löften om en bättre samordning av friluftslivet och ökat anslag! Läs gärna den.

Vi vill också berätta att årets ansökningar till Svenskt Friluftsliv nu sammanställts och så vill vi påminna om att det är dags att anmäla sig till Tankesmedjan för friluftsliv 2022.

Under hösten här har vi också genomfört Allemansrättsveckan, läs gärna om den!

Trevlig läsning!

 

Läs nyhetsbrev nr 5 – 2022 här.

Krönika – En höst med plats för förändringar

Hösten är fantastisk. Jag fylls med lycka och energi när jag tittar på alla höstfärger som pryder trädkronorna, samtidigt som den krispiga höstkylan får mig att stanna upp och reflektera. Den här hösten är inte som tidigare höstar. Trots att löven är lika vackra som alltid, vandrar mina tankar till det oroliga Europa och till de utmaningar som Sverige står inför. Stigande elpriser, mat- och bränslekostnader som kommer slå undan benen för många svenskar.

På grund av rådande läge kommer många av oss återigen ställas inför det faktum att vi behöver prioritera om och tänka nytt, något vi under pandemin visade att vi klarade av med bravur. Den här gången handlar det inte om att få träffa nära och kära, det handlar om hur vi ska ha råd att betala elräkningen och få mat på bordet.

Omvärlden matar oss med tips och råd om hur vi förbereder oss in för vintern, allt ifrån att tälta i vardagsrummet för att bibehålla värme, till att ge oss tips när på dygnet vi bör duscha för att hålla nere energikostnaderna.

Det slår mig återigen, precis som under pandemin, hur viktig naturen och friluftslivet är i Sverige, särskilt när vi ställs inför stora utmaningar. Friluftsliv, utevistelse och rörelse bidrar med fantastiska saker för oss människor, minskad stress, bättre hälsa och mer lycka. Ja, listan kan göras lång.

Tillsammans med 21 av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer publicerade vi en debattartikel för två veckor sedan i Sydsvenskan. Vi ville återigen berätta och markera att det organiserade friluftslivet är viktigt att satsa på och framför allt att politiken håller de löften de tidigare gett. För bara några dagar sedan klubbades en ny regering in – och även om det är många frågor som trängs på politikernas bord – så hoppas vi att uppmärksamhet också ges våra frågor.

Alldeles strax, alldeles för snabbt faller löven, färgerna försvinner och solen går ner. Men trots en mörkare period kommer den vita snön lysa upp vår vardag. Tillsammans med barnen drar vi ut till pulkabacken, tar på skidorna och tar ett varv i skidspåret – eller varför inte en tur med skridskorna på en spegelblank is under ledigheten.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Debatt: Tillsätt en friluftslivsminister och stå fast vid utfästelserna om att öka friluftsanslagen.

Idag publicerar Sydsvenskan en debattartikel från oss på Svenskt Friluftsliv tillsammans med 21 av våra medlemsorganisationer.

Trots att nästan alla i Sverige vistas i naturen saknas det fortfarande satsningar på friluftslivet och ett samlat ansvar hos en minister. En utveckling av det organiserade friluftslivet skulle ge stora samhällsvinster. Partierna som nu regeringsförhandlar har ett unikt tillfälle att göra verklighet av sina utfästelser om mer resurser och om att öka farten i friluftsarbetet.

Svenskar älskar friluftsliv. Två av tre säger att de ofta är ute i naturen på helgerna. På semestern är siffran ännu högre, då svarar åtta av tio att de är ute i naturen. Under pandemin har helt nya grupper hittat ut. Det finns många skäl att göra allvar av friluftslivspolitiken.

Barn och ungdomar spenderar i dag 70 procent av sin vakna tid stillasittande. Att skapa förutsättningar för fler att komma ut i rörelse i naturen kan bryta mönstret. Det organiserade friluftslivet når alla med sina aktiviteter; barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det ger stora vinster, inte bara för individerna själva utan även ekonomiskt genom minskade hälso- och sjukvårdskostnader, ökad produktivitet i arbetslivet och lägre sjukfrånvaro. För varje krona som investeras för att underlätta och öka fysisk aktivitet får samhället nästan fyra kronor tillbaka.

Det finns också starkt vetenskapligt stöd för att utevistelse och naturupplevelser leder till minskad psykisk utmattning och stress. Samtidigt kan det stärka vår självkänsla och kognitiva funktioner. Med växande psykisk ohälsa i samhället måste politiken ta vara på denna kunskap och skapa förutsättningar för att fler ska kunna få trygga och hållbara naturupplevelser i sin vardag.

Vi har inte råd med att inte investera i att få fler människor att röra på sig och känna livsglädje i naturen.

Det svenska friluftslivsintresset ökade stort under pandemin. Många friluftsorganisationer ser nu en ökad efterfrågan på kunskap om allemansrätten och aktiviteter. Det behövs resurser för att hantera den positiva utvecklingen, så att inte negativa konsekvenser som exempelvis nedskräpning och slitage ökar.

Med en orolig omvärld behöver alla planera för hur de ska agera om en allvarlig händelse inträffar. Sveriges friluftsorganisationer har kunskapen och kan – om uppdrag ges – snabbt utbilda många personer som i sin tur kan förmedla kunskap vidare till större grupper. När alla förväntas klara sig själva en vecka i händelse av kris är friluftsorganisationernas gemenskap och kunskap om matlagning, värme och förebyggande säkerhetstänk värdefull.

Före valet utvärderade riksdagen de friluftspolitiska målen. Medan målet om friluftsliv för god hälsa visar på en neutral utveckling har målet om mer friluftsliv i skolan en negativ utveckling. Med långsiktigt goda förutsättningar skulle friluftsorganisationerna kunna bidra ännu mer.

I Sverige saknas ett samlat ansvar för friluftsfrågorna. De övergripande frågorna hamnar vanligtvis hos miljöministern medan många av sakfrågorna i riksdagen hamnar hos kulturutskottet. Genom att samla alla friluftsfrågor hos en minister som en uttalad del av en ministerportfölj och ett utskott kan friluftspolitiken stärkas.

Svenskt Friluftslivs 27 ideella friluftsorganisationer omfattar 1,6 miljoner medlemskap, varav runt 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består vi av närmare 7 000 lokala och regionala föreningar, som bidrar med integrationsinsatser, kunskap och aktiviteter i landets alla kommuner.

Trots den omfattande verksamheten är det årliga statliga anslaget till friluftsorganisationerna endast knappt 100 miljoner kronor, eller motsvarande fem procent av idrottsanslaget. Alla riksdagspartier har stått enade bakom de satsningar på friluftslivet som gjorts under pandemin. Flera av de partier som nu regeringsförhandlar har utöver det motionerat om ökat statligt anslagtill friluftslivet.

Vi vet att många riksdagsledamöter och flera av de tänkbara ministrarna i en ny regering har en bakgrund i och ett starkt engagemang för friluftslivet. Vår uppmaning till dem är att nu ta tillfället i akt. Skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att många fler människor ska kunna ta del av det organiserade friluftslivet. Tillsätt en friluftslivsminister och stå fast vid utfästelserna om att öka friluftsanslagen.

 

Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen

Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Dag Lidén generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H

Martin Lind, ordförande Riksförbundet Pilgrim i Sverige

Christer Eriksson, ordförande Båtunionen

Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet

Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben

Viggo Oterhals, kanslichef Svenska Folksportförbundet

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Anna Ryberg, generalsekreterare Svenska Islandshästförbundet

Sara Brunskog, generalsekreterare Svenska Frisksportförbundet

Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare Svenska Klätterförbundet

Piia Nora, förbundsordförande Svenska Brukshundklubben

Anna Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna

Johan Pettersson, generalsekreterare Scouterna

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet

Anne Österberg, generalsekreterare SweSports

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben

Eva Bjernudd, generalsekreterare Korpen

Lasse Brynolf, kanslisekreterare Cykelsällskapet

 

Läs debattartikeln på Sydsvenskan här.