Aktuellt

Nyhetsbrev nr 2 – 2022

Efter vårt förra nyhetsbrev har mycket hänt i världen, men också här på Svenskt Friluftsliv.

I detta nyhetsbrev kan vi berätta att Josefine Åhrman blir ny generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Hon börjar den 7 juni och är varmt välkommen!

Vi har också fått en debattartikel publicerad i Göteborgsposten om att – Beredskap är mer än vapen. Läs den gärna.

Vi berättar också om att vi antagit en hållbarhetspolicy. Vi har vår återkommande krönika med även i detta nyhetsbrev och så får du gärna svara på vår enkät då vi arbetar just nu med uppfattningen om Svenskt Friluftslivs varumärke.

Ha en trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 2 – 2022 här.

 

Krönika: Friluftsliv och värdet att klara sig om krisen kommer

Det som slår mig nu när jag ska skriva denna krönika är att när den förra krönikan skrevs – hade vi inte en aning om vad som väntade oss. Vad som väntade Ukraina. Vad som väntade Europa.

Fönstret smalnar av kring vad som är viktigt. Och rätt så! Och även om jag vill lyfta värdet av friluftsliv så tänker jag i denna krönika lyfta värdet av att klara sig om krisen eller kriget kommer. Det kan vara så att el och vatten försvinner. Det kan bli så att vi fryser och är hungriga. Hur gör vi?

Vi har en försvarsmakt, vi har skyddsrum och MSB skickar ut broschyrer till oss. Det är viktigt och bra. Till det vill jag också lägga att vi behöver kunna hålla oss torra, varma och mätta alldeles på egen hand om det verkligen behövs. I Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer finns den kunskapen. Våra organisationer arbetar dagligen med hur vi kan navigera på vatten och land – hur vi finner vatten och ser till att vi kan hålla värmen i det värsta av väder och mycket mer. Vi gör inte detta för att förbereda oss för en kris, utan för att det är en del av friluftslivet, en kunskap som gör det roligare att vara ute. Den kunskapen, upplever jag, behöver breddas även till många fler av våra medborgare – och nu är ett bra tillfälle att börja sprida den informationen.

Kanske kommer du ihåg TV-serien ”Nedsläckt land” som gick på SVT 2019? Några grupper av människor skulle klara sig utan el och vatten under 10 dagar. Krisen rörde upp mycket känslor mellan deltagarna och där blev det också tydligt att kunskap om hur man klarar sig under en kris behövde förstärkas.

Och även om vi inte vet vad vi står inför imorgon – så är det viktigt att inte vara rädda – men vi ska vara beredda!

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Debatt: Beredskap handlar också om att lära ut överlevnad om kriget kommer

Idag publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel från Svenskt Friluftsliv.

Beredskap är mer än vapen – regeringen behöver förse alla medborgare med kunskap om överlevnad.

”Vår beredskap är god” – var en klyscha vi använde i Sverige under beredskapstiden. Den var inte god då. Frågan är vilken status den har idag? skriver Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Vi befinner oss sedan en månad tillbaka i närheten av ett fullskaligt krig. En utveckling i vårt närområde som vi inte väntade oss. Var vi beredda?

Förberedelse är allt. Vi behöver förbereda våra medborgare på hur de ska kunna klara sig i händelse av en kris. Många aktiviteter har redan startats upp. Det Sveriges friluftsorganisationer har möjlighet att bistå med är att dela med sig av den stora kunskap som finns om hur man klarar sig i naturen när samhällsfunktioner har slagits ut och ingen el eller tillgång på drivmedel finns. Kunskap om hur man klär sig rätt, var vatten kan hittas och hur mat kan lagas med enkla medel – enkelt uttryckt: målet är att vara varm, torr och mätt. När krisen väl slagit till är det mycket svårt att samordna och förbereda människor på konkreta handlingsmönster.

År 2019, visades realityserien ”Nedsläckt land” i Sveriges Television. Den visade att kunskapsluckor fanns vad gällde att få tillgång till mat och vatten, men även kring hur värme kunde skapas under den fiktiva krisen.

Nu när krisen är på riktigt behöver vi höja medvetenheten om hur vi ska rusta oss om något oförutsett skulle hända oss. Vi menar att ett samhälle där medborgarna har kunskap och utrustning – blir ett mer robust och säkert samhälle.

Det är alltid bättre att veta hur man ska agera innan en allvarlig händelse inträffar. Sveriges friluftsorganisationer har kunskapen och våra organisationer kan – om uppdrag ges – utbilda centrala personer som i sin tur kan förmedla kunskap om överlevnad i kristid – vidare till större grupper. Tanken är att arbeta aktivt ute på fältet med andra samhällsbärande organisationer som skolan och MSB, men även med Sveriges försvarsorganisationer.

En av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer – Brukshundklubben arbetar sedan länge med utbildning av hundar för skydd och försvar. Det som skulle behöva göras nu är att skapa förutsättningar för fler friluftsorganisationer att ta ett större och mer omfattande grepp för att kunna nå ut till ännu fler människor – för att förmedla viktig kunskap om hur man klarar det mest elementära vid ett kris- eller krigstillstånd.

Regeringen är den part som behöver visa riktningen och skapa en övergripande förberedelse. Därför föreslår vi ett tydligt uppdrag där vi åtar oss att skapa en god beredskap, så att vi får möjlighet att sprida kunskap i denna tid av krig och oro. Målet är att vårt samhälle ska stå starkt.

Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten här.

 

Hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv

Beslutad av styrelsen 2022-03-10

Inledning
I denna hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv beskrivs hur organisationen genom sin verksamhet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det huvudsakliga syftet är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i verksamheten ska bedrivas. Svenskt Friluftsliv har ambitionen att friluftslivet i Sverige ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Policyn beskriver utgångspunkterna för detta, vägledande principer, hur Svenskt Friluftsliv kan bidra till en hållbar utveckling, samt ansvar och roller.

Läs Hållbarhetspolicyn för Svenskt Friluftsliv här.

Josefine Åhrman ny generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv

Pressmeddelande 21 mars 2022

Svenskt Friluftsliv offentliggör idag rekryteringen av Josefine Åhrman som ny Generalsekreterare. Hon kommer att tillträda sin tjänst den 7 juni 2022.

– Det har varit en viktig och omsorgsfull rekryteringsprocess. Styrelsen har stort förtroende för att Josefine med sina erfarenheter och kompetenser kommer att kunna leda den fortsatta utvecklingen av Svenskt Friluftsliv. Med Josefine på plats känner jag mig trygg med att vi, tillsammans med våra medlemsorganisationer, kommer att ta oss ännu närmare vår vision Mer friluftsliv för alla, säger Susanne Maarup som är mycket nöjd med rekryteringen.

Josefine är en flerfaldigt prisbelönt ledare med flerårig chef- och ledarerfarenhet på strategisk nivå från Uppsala kommun, där hon bland annat ansvarade för utvecklingen av Uppsala som idrott- och fritidsstad. Hon har även drivit företag inom friskvård och hälsa. Josefine har därmed stor vana av att företräda och samverka med organisationer i civilsamhället samt att driva förändring genom tillvaratagande av engagemang i demokratiska sammanhang.

– En perfekt matchning, speciellt med det läget vi befinner oss i att utveckla Svenskt Friluftsliv ytterligare givet det utökade anslaget. Vi ser också att Josefine med sin kunskap och erfarenhet tillsammans med medarbetarna på kansliet kan utveckla verksamheten ytterligare. Josefine är en drivande och trygg ledare som därtill ser och förstår olika perspektiv på frågeställningar och hos människor. Det i kombination med en fallenhet att tänka strategiskt, sätta mål och utmana men även kavla upp ärmarna och prestigelöst genomföra själv var bland många andra styrkor det vi föll på i valet av Josefine, avslutar Susanne Maarup.

– Jag känner mig stolt och hedrad att ha utsetts till ny Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv står inför en spännande utveckling, trycket och efterfrågan för natur och friluftsliv ökar och det statliga anslaget har fördubblats. Det ger goda förutsättningar att lyfta och utveckla friluftslivet i Sverige tillsammans med våra medlemsorganisationer. Ett viktigt och häftigt uppdrag, nu ser jag verkligen fram emot att börja arbeta och lära känna organisationen samt dess partners, säger Josefine Åhrman.

För ytterligare information:
Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv
+46 769 469 665     susanne.maarup@svensktfriluftsliv.se

Läs pressmeddelandet i pdf här.

Webbinarium – ”Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv”

Rapporten ”Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv” beskriver en systemanalys med fokus på aktörer och trender som påverkar friluftslivet i framtiden. En intressant läsning som tar upp människors ändamål med friluftslivet, vilken funktion olika friluftsaktörer har, flaskhalsar och trender som behöver bemötas framöver.

På det här webbinariet bjuder Svenskt Friluftsliv in dig till en presentation av rapporten och en möjlighet att komma med input och inspel utifrån ditt perspektiv.

MÅLGRUPP: Aktörer som är intresserad av systemet bakom det svenska friluftslivet och som tillsammans med andra vill vara en del av friluftslivets utveckling på ett mer övergripande plan.

NÄR: Onsdag 16 mars klockan 11-11.45
VAR: Zoom

PROGRAM:
Inledning
Övergripande presentation av rapporten
Samtal i mindre grupper om insikter, synpunkter och idéer rapporten väcker.
Sammanfattning och avslut

Det är en fördel om du tagit del av rapporten innan webbinariet. Du hittar den på svensktfriluftsliv.se

Anmälan – anmäl dig här! Antalet platser är begränsade. Länk till webbinariet mejlas ut till deltagarna dagen innan.

Välkommen!

Test 3

Ytterligare ett test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi quis iaculis massa, sit amet ultrices libero. Etiam eu justo vel neque ullamcorper ornare.

https://svensktfriluftsliv.se/kategori/kalendarium/

Test 2

Det här är också ett test

https://svensktfriluftsliv.se/kategori/kalendarium/

Test kalender

Det här är ett test

Nyhetsbrev nr 1 – 2022

En månad in på 2022 så lämnar vi de flesta restriktionerna kring corona bakom oss. Det innebär glädje för många och denna händelse är också temat för Krönikan i detta nyhetsbrev. Läs gärna den!

Svenskt Friluftsliv har tagit beslut om årets anslag som från 2022 är fördubblat och omfattar 97,8 miljoner kronor – läs mer om det.

Nytt i vårt nyhetsbrev har vi med en punkt om Aktuell forskning om friluftsliv – där vi i detta nyhetsbrev får lära oss att ute är mycket bättre än inne…

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 1 – 2022 här.