Aktuellt

Nyhetsbrev nr 6 – 2022

Vi är nu framme vid årets sista Nyhetsbrev från Svenskt Friluftsliv. Såhär i slutspurten kan vi bland annat berätta om ett stundande möte med miljöminister Romina Pourmokhtari, om ett möte med det nordiska civilsamhällesnätverket i Köpenhamn och om att Luften är fri:s kampanj gav brons i kategorin Best Specialist Campaign på The Content Marketing Awards i London!

Vi vill också berätta om lite justeringar på Svenskt Friluftslivs kansli om att Krönikan handlar och snö och hållbarhet och att Svenskt Friluftsliv ser fram mot att ta emot en mängd spännande motioner inför årsmötet 2023!

Trevlig läsning!

 

Läs nyhetsbrev nr 6 – 2022 här.

Krönika – Jag möttes av en värld full av snö!

 

Nyligen så hade jag möjlighet att få uppleva en helg tillsammans med min familj i Sälen. Jag möttes av en värld full av snö! Snö som knastrade under skorna och gnistrade som kristaller i backen. Tåget till Mora var i tid och biljetterna var släppta med god framförhållning. Resan blev fulländad.

Att pulsa fram i snön och inandas fjälluft var som balsam för själen och julkänslan föll på plats. Men det gav också eftertänksamhet kring vad vi har idag – och vad vi kanske inte kommer att ha i framtiden. En skrämmande känsla, men en känsla som föder målmedvetenhet.

Klimatfrågan är viktig och avgörande för framtiden och tillsammans kan vi göra skillnad, från det lilla till det stora. Små omställningar som att återanvända produkter i stället för att köpa nya, njuta av en bok på tåget i stället för att fokusera på vägen, välja en god vegetarisk rätt i stället för den klassiska tråkiga köttbiten. Det finns många små vägval i livet som både höjer livskvaliteten och dessutom gör världen till en bättre plats.

För kan vi tänka oss en värld utan kyla och snö? Det kan i alla fall inte jag. Jag vill kunna ta på mig skidorna och ta mig ut i backen eller i spåret, pulsa i snön och bygga snögubbe med mina barn. Utan oro för deras framtid!

Möjligheterna till friluftsliv under vintern är oändliga – det är bara fantasin som begränsar. Låt oss gemensamt arbeta för att ha den kvar!

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Nyhetsbrev nr 5 – 2022

Det är dags för hösten! Det är den årstiden som vi åter vill pynta hemmet med naturen. Lika ivrigt som vi plockar blommor på sommaren – bär vi hem fång av prassliga och ljuvligt melerade löv nu om hösten – att dekorera våra hem med. Snart väger denna tid över till vinter… men inte riktigt än.

Tills dess vill vi i detta nyhetsbrev lyfta fram den debattartikel som Svenskt Friluftsliv skrivit tillsammans med 21 av våra medlemsorganisationer där vi inför den nya regeringsbildningen återkopplar tidigare löften om en bättre samordning av friluftslivet och ökat anslag! Läs gärna den.

Vi vill också berätta att årets ansökningar till Svenskt Friluftsliv nu sammanställts och så vill vi påminna om att det är dags att anmäla sig till Tankesmedjan för friluftsliv 2022.

Under hösten här har vi också genomfört Allemansrättsveckan, läs gärna om den!

Trevlig läsning!

 

Läs nyhetsbrev nr 5 – 2022 här.

Krönika – En höst med plats för förändringar

Hösten är fantastisk. Jag fylls med lycka och energi när jag tittar på alla höstfärger som pryder trädkronorna, samtidigt som den krispiga höstkylan får mig att stanna upp och reflektera. Den här hösten är inte som tidigare höstar. Trots att löven är lika vackra som alltid, vandrar mina tankar till det oroliga Europa och till de utmaningar som Sverige står inför. Stigande elpriser, mat- och bränslekostnader som kommer slå undan benen för många svenskar.

På grund av rådande läge kommer många av oss återigen ställas inför det faktum att vi behöver prioritera om och tänka nytt, något vi under pandemin visade att vi klarade av med bravur. Den här gången handlar det inte om att få träffa nära och kära, det handlar om hur vi ska ha råd att betala elräkningen och få mat på bordet.

Omvärlden matar oss med tips och råd om hur vi förbereder oss in för vintern, allt ifrån att tälta i vardagsrummet för att bibehålla värme, till att ge oss tips när på dygnet vi bör duscha för att hålla nere energikostnaderna.

Det slår mig återigen, precis som under pandemin, hur viktig naturen och friluftslivet är i Sverige, särskilt när vi ställs inför stora utmaningar. Friluftsliv, utevistelse och rörelse bidrar med fantastiska saker för oss människor, minskad stress, bättre hälsa och mer lycka. Ja, listan kan göras lång.

Tillsammans med 21 av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer publicerade vi en debattartikel för två veckor sedan i Sydsvenskan. Vi ville återigen berätta och markera att det organiserade friluftslivet är viktigt att satsa på och framför allt att politiken håller de löften de tidigare gett. För bara några dagar sedan klubbades en ny regering in – och även om det är många frågor som trängs på politikernas bord – så hoppas vi att uppmärksamhet också ges våra frågor.

Alldeles strax, alldeles för snabbt faller löven, färgerna försvinner och solen går ner. Men trots en mörkare period kommer den vita snön lysa upp vår vardag. Tillsammans med barnen drar vi ut till pulkabacken, tar på skidorna och tar ett varv i skidspåret – eller varför inte en tur med skridskorna på en spegelblank is under ledigheten.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Debatt: Tillsätt en friluftslivsminister och stå fast vid utfästelserna om att öka friluftsanslagen.

Idag publicerar Sydsvenskan en debattartikel från oss på Svenskt Friluftsliv tillsammans med 21 av våra medlemsorganisationer.

Trots att nästan alla i Sverige vistas i naturen saknas det fortfarande satsningar på friluftslivet och ett samlat ansvar hos en minister. En utveckling av det organiserade friluftslivet skulle ge stora samhällsvinster. Partierna som nu regeringsförhandlar har ett unikt tillfälle att göra verklighet av sina utfästelser om mer resurser och om att öka farten i friluftsarbetet.

Svenskar älskar friluftsliv. Två av tre säger att de ofta är ute i naturen på helgerna. På semestern är siffran ännu högre, då svarar åtta av tio att de är ute i naturen. Under pandemin har helt nya grupper hittat ut. Det finns många skäl att göra allvar av friluftslivspolitiken.

Barn och ungdomar spenderar i dag 70 procent av sin vakna tid stillasittande. Att skapa förutsättningar för fler att komma ut i rörelse i naturen kan bryta mönstret. Det organiserade friluftslivet når alla med sina aktiviteter; barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det ger stora vinster, inte bara för individerna själva utan även ekonomiskt genom minskade hälso- och sjukvårdskostnader, ökad produktivitet i arbetslivet och lägre sjukfrånvaro. För varje krona som investeras för att underlätta och öka fysisk aktivitet får samhället nästan fyra kronor tillbaka.

Det finns också starkt vetenskapligt stöd för att utevistelse och naturupplevelser leder till minskad psykisk utmattning och stress. Samtidigt kan det stärka vår självkänsla och kognitiva funktioner. Med växande psykisk ohälsa i samhället måste politiken ta vara på denna kunskap och skapa förutsättningar för att fler ska kunna få trygga och hållbara naturupplevelser i sin vardag.

Vi har inte råd med att inte investera i att få fler människor att röra på sig och känna livsglädje i naturen.

Det svenska friluftslivsintresset ökade stort under pandemin. Många friluftsorganisationer ser nu en ökad efterfrågan på kunskap om allemansrätten och aktiviteter. Det behövs resurser för att hantera den positiva utvecklingen, så att inte negativa konsekvenser som exempelvis nedskräpning och slitage ökar.

Med en orolig omvärld behöver alla planera för hur de ska agera om en allvarlig händelse inträffar. Sveriges friluftsorganisationer har kunskapen och kan – om uppdrag ges – snabbt utbilda många personer som i sin tur kan förmedla kunskap vidare till större grupper. När alla förväntas klara sig själva en vecka i händelse av kris är friluftsorganisationernas gemenskap och kunskap om matlagning, värme och förebyggande säkerhetstänk värdefull.

Före valet utvärderade riksdagen de friluftspolitiska målen. Medan målet om friluftsliv för god hälsa visar på en neutral utveckling har målet om mer friluftsliv i skolan en negativ utveckling. Med långsiktigt goda förutsättningar skulle friluftsorganisationerna kunna bidra ännu mer.

I Sverige saknas ett samlat ansvar för friluftsfrågorna. De övergripande frågorna hamnar vanligtvis hos miljöministern medan många av sakfrågorna i riksdagen hamnar hos kulturutskottet. Genom att samla alla friluftsfrågor hos en minister som en uttalad del av en ministerportfölj och ett utskott kan friluftspolitiken stärkas.

Svenskt Friluftslivs 27 ideella friluftsorganisationer omfattar 1,6 miljoner medlemskap, varav runt 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består vi av närmare 7 000 lokala och regionala föreningar, som bidrar med integrationsinsatser, kunskap och aktiviteter i landets alla kommuner.

Trots den omfattande verksamheten är det årliga statliga anslaget till friluftsorganisationerna endast knappt 100 miljoner kronor, eller motsvarande fem procent av idrottsanslaget. Alla riksdagspartier har stått enade bakom de satsningar på friluftslivet som gjorts under pandemin. Flera av de partier som nu regeringsförhandlar har utöver det motionerat om ökat statligt anslagtill friluftslivet.

Vi vet att många riksdagsledamöter och flera av de tänkbara ministrarna i en ny regering har en bakgrund i och ett starkt engagemang för friluftslivet. Vår uppmaning till dem är att nu ta tillfället i akt. Skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att många fler människor ska kunna ta del av det organiserade friluftslivet. Tillsätt en friluftslivsminister och stå fast vid utfästelserna om att öka friluftsanslagen.

 

Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen

Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Dag Lidén generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H

Martin Lind, ordförande Riksförbundet Pilgrim i Sverige

Christer Eriksson, ordförande Båtunionen

Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet

Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben

Viggo Oterhals, kanslichef Svenska Folksportförbundet

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Anna Ryberg, generalsekreterare Svenska Islandshästförbundet

Sara Brunskog, generalsekreterare Svenska Frisksportförbundet

Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare Svenska Klätterförbundet

Piia Nora, förbundsordförande Svenska Brukshundklubben

Anna Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna

Johan Pettersson, generalsekreterare Scouterna

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet

Anne Österberg, generalsekreterare SweSports

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben

Eva Bjernudd, generalsekreterare Korpen

Lasse Brynolf, kanslisekreterare Cykelsällskapet

 

Läs debattartikeln på Sydsvenskan här.

 

 

 

Perspective on the Swedish year of outdoor recreation 2021

Resultat och erfarenheter från Friluftslivets år 2021.

Läs rapporten här.

Nyhetsbrev nr 4 – 2022

Vi har gått in i september månad och lämnat lejonparten av sommaren bakom oss. Men än kan vi få uppleva fina dagar som ger möjlighet till friluftsliv!

Detta nyhetsbrev handlar mycket om allemansrätten alltifrån en kommande allemansrättsvecka, allemansrättens dag till en krönika som omfattar allemansrätten.

Vi vill också berätta vilken kommun som blev Sveriges friluftskommun och att Tankesmedja för friluftsliv 2022 är på ingång – bland annat!

Avslutningsvis – om din organisation ska söka medel hos Svenskt Friluftsliv, är den 30 september den sista dagen. Läs mer i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Krönika – Allemansrätten är allas

Jag trodde nog inte det skulle hända igen, men nu är vi här – och det känns verkligen roligt! Jag och min familj har köpt en husvagn. Det var väl inte så konstigt, tänker ni kanske… Var och varannan har husvagn eller husbil, men för mig var det inte självklart. I mina tonår skumpade jag fram med föräldrar och syskon på otaliga grusvägar för att hitta till husvagnscampingen eller till den fantastiska platsen vid sjön – för att sen när den var rätt uppställd, börja grilla och skoja runt i vattenbrynet.

Nu många år senare kom husvagnen in återigen som en plats där vi kunde samlas – vid tillfällen när vi mötte vår numera stora familj då hus och rum inte alltid räckte till.

Och lite tack vare husvagnen har det också blivit mycket friluftsliv år. En husvagn är ju lätt att placera, allt finns på en liten yta, det är enkelt att ta sig ut i naturen (det är bara att öppna dörren) och en husvagn förmedlar också en alldeles särskild känsla av ledighet…. Sommaren gav många möjligheter att vara ute i skog och mark och så tacksamma vi ska vara för allemansrätten. Den är verkligen allas! Bad och klättring, fiske och vandring ger oss så mycket gott. Det finns otal med studier som visar i stort sett samma sak; friluftsliv stärker oss, gör oss glada och lugna – och stärker folkhälsan!

Därför är det särskilt roligt att Svenskt Friluftsliv i år startar upp både Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag. Det är två tillfällen där det finns möjlighet att delta i aktiviteter och lära sig mera om allemansrätten. Många av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer lyfter under v. 38 allemansrätten och vi markerar också Allemansrättens dag den 20 september tillsammans med Generation Pep. Därefter hälsar vi hösten välkommen!

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

 

Allemansrättsveckan 19–25 september 2022

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Mellan 19–25 september 2022 uppmärksammar vi allemansrätten extra mycket och 20 september instiftar Svenskt Friluftsliv och Generation Pep Allemansrättens dag tillsammans.

Under en vecka i september sluter det organiserade friluftslivet upp och satsar extra mycket för att sprida information om allemansrätten. Bland annat kommer Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet och Brukshundklubben att anordna aktiviteter kring allemansrätten under veckan. Genom att öka kunskapen om allemansrätten skapas bättre förutsättningar för fler att komma ut.

– Friluftslivet har ökat mycket de senaste åren, och vill att ännu fler ska hitta ut, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv. Ett hinder som många ovana utövare känner är okunskap, därför är kunskapsspridning av allemansrätten så viktig, fortsätter hon.

Tillsammans med Generation Pep instiftar vi Allemansrättens dag 20 september för att boosta allemansrätten ändå mer.

  • Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan inspirera och stimulera till rörelse, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.”

Kronprinsessan och Prins Daniel, Generation Peps initiativtagare, kommer även uppmärksamma dagen.

Både Allemansrättsveckan och Allemansrättens dag planeras att bli årligen återkommande och förhoppningsvis kommer fler friluftsaktörer vilja haka på. Målet är att sprida kunskap om allemansrätten så fler kommer ut i naturen, rör på sig och mår bra.

Vi hoppas att du vill vara med – både ni som kan allemansrätten och ni som vill lära er mer. Genom att tagga aktiviteter med #allemansrättsveckan och #allemansrättensdag hjälper du till att uppmärksamma allemansrätten och bidra till att fler inspireras att komma ut och röra på sig.

För ytterligare information:

https://svensktfriluftsliv.se/allemansrattsveckan/ hittar du information om veckan, länkar till informationsmaterial samt vad medverkande organisationer kommer att göra.

https://svensktfriluftsliv.se/ och https://generationpep.se/sv/ kan du hitta mer information om Allemansrättens dag.

Kontakta:
Svenskt Friluftsliv om Allemansrättsveckan och dagen:
Sanna Ameln, Kommunikationsansvarig, 0706-46 26 56, sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

Generation Pep om Allemansrättens dag:
Henriette Stahle, Kommunikationsansvarig, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se

Remissyttrande: Målbild för god miljöhänsyn – markberedning (Skogsstyrelsen Dnr: 2022/2631)

Den 23 augusti 2022 lämnade Svenskt Friluftsliv ett remissyttrande till Skogsstyrelsen rörande förslag till faktablad Målbild för god miljöhänsyn – markberedning.

Samtliga punkter som redovisas under Målbild för god miljöhänsyn är i högsta grad motiverade. För Svenskt Friluftsliv är det av största intresse att följa på vilket sätt markberedning påverkar forn – och kulturlämningar, stigar, leder och vägar och skogar med betydelse för friluftsliv och rekreation.

Det är positivt att man i fotnoten hänvisar till de aktuella målbilderna. Det finns all anledning att i samband med redovisningen av Målbild för god miljöhänsyn – markberedning stärka upp kunskapen om innehållet i berörda målbilder. För att målbilden ska bli framgångsrik är det viktigt att anlitade entreprenörer har moderna markberedningsaggregat och dokumenterad kompetens. Historiskt sett finns många exempel på alldeles för kraftig markberedning på grund av omodern utrustning och kanske också på bristande kunskap.

Skrivningen under punkten Skogar med betydelse för friluftsliv och reaktion är enligt vår uppfattning för vagt skriven (Markberedningen anpassas med hänsyn till upplevelsevärdet. Vid markberedning i närskogar sker detta skonsamt). Det skulle vara av stort värde att mer tydligt redovisa vad detta innebär rent praktiskt. Val av markberedningsmetod andra tänkbara hänsynsåtgärder.

Skrivningen under ”Stigar, leder och vägar” här kanske det finns anledning att redovisa kopplingen till skogsvårdslagen. Att ingen markberedning sker inom 2–5 meter längs kulturhistoriska stigar, leder och vägar är bra. Svenskt Friluftsliv tycker dock att gränsen ska sättas till 5 meter i detta fall medan riktmärket för övriga stigar bör vara minst 2 meter. Bör förtydligas varifrån mätningen görs.

För att fånga upp viktiga rekreations och friluftsområden ser Svenskt Friluftsliv en stor fördel om man redan vid skogsbruksplanläggningen kunde tillskapa en egen klassning ”rekreation och friluftsliv” för att förvarna att speciella hänsyn kan bli aktuella vid markberedning och andra skogliga åtgärder.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Läs remissvaret i PDF här.