Svenskt Friluftslivs årsstämma genomförs digitalt den 21 april 2020

18 mars, 2020

Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att styrelsen har tagit ställning till en omdisposition av Svenskt Friluftslivs årsstämma 2020. Årsstämman kommer att...

Ny internationell nordisk master i friluftsliv

10 mars, 2020

För första gången har fyra nordiska lärosäten utvecklat en gemensam master i friluftsliv. Studierna är på heltid och pågår under två år. Programmet ger kunskap om...

Annika Ismarker anställd som projektledare för Friluftslivets år!

9 mars, 2020

Pressmeddelande 9 mars 2020

 

Idag börjar Annika Ismarker sin tjänst på Svenskt Friluftsliv som projektledare för Friluftslivets år 2021.

Annika har sedan april...

Studie: Barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare

2 mars, 2020

Sveriges Television/Vetenskap publicerade i helgen en artikel om att barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare.
 

Barn som känner anknytning till...

Nyhetsbrev nr 1 – 2020

18 februari, 2020

I år firar vi 20 års jubileum!
Svenskt Friluftsliv bildades i februari år 2000 och har sedan dess arbetat för medlemsorganisationerna, friluftslivet och allemansrätten....

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

6 februari, 2020

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre...

Satsningar på friluftsliv för barn och unga – 2020!

14 januari, 2020

Pressmeddelande 14 januari 2020

24 friluftsorganisationer delar år 2020 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26,8 miljoner kronor till...

Snöskotrarnas vilda framfart bör stoppas! Svenskt Friluftsliv skriver idag tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Svenska Samernas Riksförbund – på svd.se

21 december, 2019

Vi är djupt besvikna på den utredning om terrängkörning som överlämnades till miljöministern på fredagen. Det skriver företrädare för rennäring, naturvård,...

Ta inte bort kunskap om allemansrätten! Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Dagens Samhälle

20 december, 2019

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenskt Friluftsliv skriver idag en uppmaning till regeringen att inte göra de ändringar som Skolverket föreslår. Allemansrätten är...

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019 har överlämnats till regeringen

19 december, 2019

Den 16 december lämnade Naturvårdsverket rapporten om uppföljningen av friluftslivsmålen till regeringen. Svenskt Friluftsliv har deltagit i remissarbetet.

Du hittar...

Medlemsorganisationer