Uppmaning till socialministern – likställighet inför socialavgiftslagen

Svenskt Friluftsliv är mån om att regeringen har en inkluderande syn på hälsofrämjande insatser och verksamheter. Därför skickade Svenskt Friluftsliv in en skrivelse till socialminister Jacob Forssmed 26 januari gällande likställighet inför socialavgiftslagen.

 

Friluftslivet och dess ledare har en viktig funktion i folkhälsoarbetet och frågan om likställighet inför socialavgiftslagen har drivits av Svenskt Friluftsliv sedan 2005. Det har prövats rättsligt vid ett par tillfällen med varierande utgång – oftast till friluftsorganisationernas nackdel.

 

Genom en likställighet inför socialavgiftslagen för Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer utökar regeringen mångfalden i människors olika preferenser. På så sätt skapar regeringen även möjligheter att uppnå ökad hälsa i ledarledda aktiviteter samt bättre förutsättningar att attrahera fler ledare.

 

Det är därför av stor vikt för Svenskt Friluftsliv att friluftslivets ideella ledare tilldelas avgiftsfrihet.