Svenskt Friluftslivs återkoppling på uppföljning av friluftslivsmålen 2023

Svenskt Friluftsliv och flera medlemsorganisationer hos Svenskt Friluftsliv har bidragit med synpunkter och förslag till föreliggande remissvar, däribland Friluftsfrämjandet och STF. 

Läs hela remissvaret här.